Idag invigs en ny logistikterminal för livsmedel i Luleå. Vid centralen kommer varor till Coops butiker i Norrbotten att komma in och lastas om för transport ut till butik. Den nya terminalen kommer att hantera Coops alla långväga varor samt att den blir en uppsamlingspunkt för lokal mat i Norrbotten. Den nya logistikterminalen är ett resultat av en överenskommelse mellan Coop Logistik och Kyl- och Frysexpressen Nord.  

Transporterna till Coops butiker i Norrbotten har tidigare gått från Coops tre centrallager i Mälardalen via en omlastningsterminal i Umeå. För att effektivisera transporterna och ge mer nära service till butikerna i Norrbotten har Coop Logistik (som ansvarar för transporter inom Coop) velat ha en ny omlastningsterminal i Luleå. Tillsammans med partnern Kyl- och Frysexpressen Nord blir detta av med start i november. 

– För butikerna i Norrbotten blir detta mycket positivt, med effektivare transporter både för det långväga och det lokala flödet. Det lokala sortimentet kan åka tillsammans med det centrala vilket minskar vårt avtryck i regionen och gynnar våra kunder som sätter stort värde i att kunna handla lokalproducerad mat i Coops butiker.  Det gynnar förstås också våra lokala leverantörer som genom en omlastningscentral når ut till alla våra butiker i länet.  Denna omlastningscentral blir en viktig del i den regionala utvecklingen i Norrbotten, säger Peter Fjällborg, VD Coop Norrbotten. 

Närmare hälften av färskvaruförsäljningen i butikerna i Norrbotten kommer från lokala producenter. Därutöver kommer varor från Coops gemensamma sortiment från centrallagren i Mälardalen.  

– Med en omlastningspunkt i Luleå kommer vi få bättre effektivitet i våra transporter som kan gå med full last hela vägen från Mälardalen till Luleå utan ompackning. Samtidigt kommer vi ge de lokala producenterna en större närhet när de kan sampackas med centrala varor i Luleå. Det blir både tidsmässiga och kostnadsmässiga vinster med satsningen i Luleå, säger Örjan Grandin, VD för Coop Logistik.

FAKTA 

Coop Logistik 

Coop Logistik är ett helägt dotterbolag till Coop och ansvarar för varuförsörjningen till Coops samtliga 800 butiker. 

Kyl- och Frysexpressen Nord 

Kyl-och Frysexpressen Nord är Coops upphandlade samarbetspartner för varutransporter i norra Sverige.  

Coop Norrbotten.  

Coop Norrbotten är en av 28 föreningar i landet som ägs av drygt 142 000 medlemmar i Norrbotten. Föreningen har 42 butiker, ca 740 årsanställda samt en omsättning på ca 2,7 miljarder kronor. 2020 vann Coop Norrbotten årets hållbarhetspris i Norrbotten vid Luleå Business Awards. Servicekontoret finns på Storheden, Luleå.