ICA Gruppen har fattat beslut om att bygga ett nytt fryslager i Hacksta, Västerås. Beslutet omfattar byggnationen av en ny logistikfastighet om cirka 23 000 kvadratmeter med högautomatiserad lagerdrift. Det nya lagret kommer att byggas intill ICAs befintliga lager i Västerås, och beräknas tas i drift under 2025. Den sammanlagda investeringen uppgår till cirka 1,8 Mdkr och är i linje med utvecklingsplanen för Västeråslagret, som förvärvades i april 2020.

En ökad sortimentsbredd samt större volymutveckling har skapat ett behov av större fryskapacitet inom ICA Sveriges logistikverksamhet. För att möta kapacitetsbehovet investerar ICA Fastigheter och ICA Sverige i en ny logistikfastighet för frysta varor i Västerås. Lagret kommer att utrustas med en högautomatiserad lagerdriftslösning.

− Det här är en framåtriktad och viktig investering för att främja tillväxt av både befintliga och framtida sortiment. Utveckling och modernisering av våra lager är ett ständigt pågående arbete för att höja leveranskvalitet till våra kunder och arbetsmiljön för våra medarbetare. Det nya fryslagret kommer stärka vår varuförsörjning till butik och göra oss än mer konkurrenskraftiga på marknaden, säger Anders Svensson vd ICA Sverige AB.