Axfoods satsningar på att utveckla erbjudandet, modernisera butiker, expandera e-handeln samt öka digitalisering och automatisering i deras arbetssätt har gett resultat. Axfood fortsätter att växa betydligt snabbare än marknaden och kan leverera det högsta rörelseresultatet för tredje kvartalet någonsin. Willys fortsätter att utmärka sig med en enastående tillväxt samtidigt som koncernens investeringar i att utveckla kundmötet, ett hållbart sortiment och framtidens logistiklösningar framskrider enligt företagets planer.

Koncernchef och vd Klas Balkow kommenterar tredje kvartalet 2019:
-Med en butiksförsäljningstillväxt om 6,7 procent och en e-handelstillväxt på hela 38 procent konstaterar jag att vi även detta kvartal växer mer än marknaden i båda kanalerna. Willys fortsätter att utmärka sig med en fantastiskt fin utveckling där utrullningen av e-handelserbjudandet till fler orter och butiker har bidragit till att göra Willys allt mer relevant för fler kunder. Vidare ser vi en positiv tillväxt för Hemköps butiksförsäljning inklusive franchise, nu med draghjälp från tillskottet av Östenssons nio butiker från och med 1 september. Även Axfood Snabbgross, som hade ett väldigt starkt tredje kvartal förra året, visar god tillväxt för kvartalet. Tredje kvartalets rörelseresultat överstiger förra årets starka utfall även utan effekten av IFRS 16. Förbättringen förklaras framför allt av den goda försäljningstillväxten i alla våra kedjor.