Ökade energikostnader har slagit hårt mot många av landets butiksägare. I vissa kommuner har matbutiker tvingats släcka ned belysning och minimera antalet kylanläggningar som är i drift. I dag ser det ut som om elpriserna kommer fortsätta att fluktuera kraftigt över lång tid, så det kan finnas all anledning för butiker och andra kommersiella verksamheter att noggrant syna sin energiförbrukning och hitta smarta sätt att minska sina elkostnader utan att verksamheten påverkas negativt.

En viktig startpunkt är att se över sitt elavtal. När det är dags att teckna nytt ska man självklart se till att välja det bästa elavtalet marknaden har att erbjuda. Även om man alltid anlitat samma elleverantör kan det löna sig att jämföra priser och avtalsformuleringar över hela elmarknaden. Utvecklingen i energibranschen har varit mycket stor den senaste tiden, och den aktör som var billigast för några år sedan är inte nödvändigtvis det längre.

Utöver att se till att butiken eller företaget betalar så lågt elpris som möjligt, finns det en rad åtgärder som kan bidra till minskad energiförbrukning i verksamheten. Eftersom experter på energimarknaden spår att Sverige kommer behöva leva med osäkra energikostnader under en lång period framöver kan det visa sig mycket lönsamt att, i den mån det är möjligt, anpassa verksamheten efter dessa nya förutsättningar.

Efter optimerat elavtal – vad drar mest el i butiken?

Energiåtgången i en butik handlar i stora drag om fyra områden: belysning, ventilation, kylsystem och uppvärmning. En vanlig siffra för fördelningen mellan dessa områden är att kylsystem, det vill säga kylskåp och frysdiskar för förvaring av färskvaror, står för runt hälften av en livsmedelsbutiks energikostnader medan belysning står för uppskattningsvis en femtedel.

I butiker som inte säljer färska matvaror ser självklart energiförbrukningen annorlunda ut. Som butiksägare är det viktigt att alltid utgå från sin faktiska förbrukning när man tittar på energikostnader. En energikartläggning ger en tydlig bild av hur energiförbrukningen i verksamheten ser ut. Det är viktigt att kontinuerligt följa upp den kartläggningen, för att se vilka effekter eventuella åtgärder har gett.

Så minskar man energikostnaden för butikens kyl- och frysavdelning

Med vetskapen om att kylar och frysboxar drar cirka hälften av en vanlig livsmedelsbutiks totala elförbrukning, är det naturligt att vilja hitta sätt att optimera användningen av sina kyl- och frysanläggningar. Det finns en rad åtgärder som kan hjälpa till med att sänka elförbrukningen på dessa avdelningar i butiken, till exempel följande:

  • Korrekt packning och förvaring av varorna i diskarna
  • Nattgardiner på insidan av glaset på kyl- och frysdiskar
  • Regelbunden avfrostning och rengöring
  • Effektiv LED-belysning som installeras utanför glaset på kyldisken
  • Återvinning av värme från kylprocessorer

Det är värt att komma ihåg att varje liten åtgärd för att minska elförbrukningen inte bara kommer komma butikens budget till del, utan även hela samhällets väl. Livsmedelsbutiker och andra serviceplatser är viktiga kugghjul i städernas maskinerier, och särskilt på mindre orter är det av stor vikt att säkra överlevnaden av ett livaktigt butiksutbud.