Tomatproducenten Mutti lanserar den första tomatprodukten på den svenska marknaden med märkningen ”Inga rester av bekämpningsmedel”. Utöver detta belönar de sina lantbrukare med rekordstora incitament och hjälper till att täcka ökande produktionsomkostnader.

Tomatproducenten Mutti

I en tid där många företag i Europa kämpar med stigande kostnader, går den italienska tomatproducenten Mutti mot strömmen och belönar sina leverantörer med rekordhöga incitament och ytterligare bonusar till bönder som deltar i Muttis kvalitets- och hållbarhetsinitiativ, som till exempel att leverera tomater utan spår av bekämpningsmedel. Detta är också goda nyheter för svenska konsumenter som efterlyser både mer transparens från livsmedelsleverantörer och renare livsmedel.

Tomatproducenten Mutti

En undersökning från 2022* visade att 53% av svenska konsumenter vill ha en högre grad av transparens från livsmedelsvarumärken. Bland annat efterfrågas spårbarhet i leverantörskedjan av 40% och information om hur mycket företag betalar sina leverantörer av 32% av respondenterna. Mutti, som efter 15 år på den svenska marknaden är det ledande varumärket inom kategorin konserverade tomater, offentliggör nu de rekordhöga summorna som företaget betalar sina leverantörer. 

7 miljoner euro i incitament – trots torka och energikris

Efter en av de mest utmanande säsongerna för tomater någonsin, kännetecknad av allvarlig vattenbrist och svindlande energikostnader, hyllar Mutti engagemanget och expertisen hos de mer än 800 italienska lantbrukarfamiljer som de samarbetar med. Detta genom ett omfattande incitamentsprogram som i år för första gången överstiger 7 miljoner euro, en betydande siffra som är en direkt bekräftelse på hur beroende Mutti är av kvalitetstomater från sina leverantörer. 

Francesco Mutti, VD på Mutti.

– Vårt engagemang för jordbruksförsörjningskedjan sträcker sig längre än ett enda år. Det är ett bredare projekt som syftar till att vi alltid ska kunna utvinna tomater av högsta kvalitet via långsiktiga partnerskap som kan förbli stabila även i de svåraste tiderna, som under 2022. Detta är det enda sättet vi arbetar på: vi väljer varandra för att skapa bestående och ständigt växande värde tillsammans. Årets incitament är bara ett exempel på vårt tillvägagångssätt som belönar förmågan att arbeta som ett team, säger Francesco Mutti, VD på Mutti.

Täcker jordbrukarnas kostnader och belönar kvalitet
Prislappen på över 7 miljoner euro består av ett bonuspaket på 5,2 miljoner euro och tilldelas de bästa bönderna i en årlig tomatceremoni, samt till bönder som har utmärkt sig enligt andra kvalitetsparametrar. Utöver 5,2 miljoner euro ger Mutti 1,8 miljoner euro som ett incitament till bönderna – att alltid leverera sina tomater av högsta kvalitet. Denna tilläggsbetalning, som har funnits i mer än 20 år, säkerställer att bönder får betalt 11% över marknadsgenomsnittet. Detta säkrar att konsumenterna alltid får en produkt av bästa möjliga kvalitet och är en win-win situation för både bönderna och Mutti.

Utöver incitamentpaketen betalade Mutti i år, tillsammans med andra producenter i norra Italien, 18% högre priser för att täcka de högre produktionskostnaderna orsakade av det rådande ekonomiska klimatet.
 
Svenska konsumenter vill ha produkter utan bekämpningsmedel med tydligt ursprung
Produktens renhet och transparens kring en produkts ursprung står särskilt högt på önskelistan för svenska konsumenter. Hela 66,5% av svenskarna vill ha mer information om var maten de köper kommer ifrån och 60,7% är oroliga för att mat innehåller bekämpningsmedel. Med Mutti är transparensen och ursprunget enkelt besvarade eftersom alla bönder är noggrant utvalda och utvärderade utifrån kvalitetsprestanda, för att säkerställa bästa möjliga produkter.

Renhetsgaranti för svenska konsumenter
För att säkerställa transparens kring bekämpningsmedel, har Mutti i höst även lanserat en ny märkning för Passata.
 
Märkningen ”Inga rester av bekämpningsmedel” fungerar som en garanti för konsumenter som prioriterar renhet i sina köpbeslut i matbutiken. Det är den första tomatprodukten som har denna certifiering på den svenska marknaden. Mutti vill med denna märkning sätta en ny standard i branschen, då nuvarande lagar och direktiv fortfarande tillåter små rester av bekämpningsmedel i livsmedel. Målet är att hela Muttis kärnsortiment ska omfattas av certifieringen år 2025.

*Analys utförd av AB Analyse, på uppdrag av Mutti i februari 2022. Respondenterna var personer i åldrarna 18+. Totalt deltog 2 006 personer från Danmark (1 003), Norge (502), Sverige (501).