Vi behöver inte kor, hävdar amerikanska tankesmedjan RethinkX, som förutspår en total kollaps för djurindustrin. Svenska Jordbruksverket är mer återhållsamma i sina antaganden, även om köttätandet minskar. För Dafgårds är växtbaserade alternativ ett sätt att bidra till en positiv utveckling.

Vi äter inte längre mer och mer kött. Enligt Coops undersökning Matometern var 3 av 10 svenska lunch- och middagsmåltider lakto-ovo-vegetariska hösten 2019. Inte minst inom snabbmatsbranschen går utvecklingen fort. Från att ha varit satt på undantag erbjuder nu alla de stora hamburgerkedjorna flera växtbaserade alternativ. 2020 fick Dafgårds en order från Burger King om att tillverka vegetariska burgare.

Carl Dafgård arbetar som inköpschef i familjeföretaget

– På grund av sekretesspolicys uttalar sig Dafgårds inte om sina kunder eller vad de gör. Men generellt ser man positivt på utvecklingen mot en grönare kost, säger inköpschefen Carl Dafgård.

– Vi gör själva flera investeringar för att utöka vårt sortiment av växtbaserad mat och kunna erbjuda våra kunder fler och bättre alternativ.

Tydlig uppgång för vegoprodukter

Siffror från dagligvaruhandeln visar också på en stark och tydlig uppgång för växtbaserade kött- och mejerialternativ. Under 2018 uppgick försäljningen av färska och frysta köttsubstitut till omkring 667 miljoner kronor, rapporterar Göteborgsposten.

Det växtbaserade ”köttet” tar andelar från det animaliska. Sedan 2017 har köttkonsumtionen gått ner med 2–3 procent per år. Minskningen av den totala köttkonsumtionen har skett samtidigt som andelen svenskt kött ökar.

Åsa Lannhard Öberg, jordbrukspolitisk utredare för livsmedelskedjan och exportenheten vid Jordbruksverket.

– Det här är något vi inte har sett på 20 år. Ända sedan EU-medlemskapet har köttkonsumtionen annars ökat i Sverige, säger Åsa Lannhard Öberg, jordbrukspolitisk utredare för livsmedelskedjan och exportenheten vid Jordbruksverket.

EU-inträdet ledde till ökad import från EU-länder med lägre pris, men också sämre djurskydd och betydligt större antibiotikaanvändning inom djuruppfödningen. Att vi köper mindre kött, men mer svenskt när vi väl gör det, tolkar Åsa Lannhard Öberg som ett tecken på en vilja att stödja det lokala och regionala lantbruket.

”Halvering av kor i USA”

Den amerikanska tankesmedjan RethinkX hävdar i en nyutkommen rapport att antalet kor i USA kommer att halveras till 2030. Djuruppfödningsindustrin kommer de närmsta åren att kollapsa fullständigt eftersom efterfrågan upphör när vi kan ”odla” kött i tankar och producera växtbaserade mejerialternativ, argumenterar RethinkX. Åsa Lannhard Öberg är avvaktande till påståendet.

– Det finns ingen som har en perfekt kristallkula och det finns en stor spännvidd mellan de debattörer som ger sig in i den här diskussionen. Det brukar ju vara så att de som står längst ut är de som hörs mest. Att det skulle gå så snabbt som på tio år, det har jag svårt att tro. Däremot är det många som pratar om att kött blir mer som en krydda och ett tillbehör på tallriken, och som poängterar vikten av att äta ett hållbart och miljövänligt kött när man väl äter kött.

Priset är avgörande

Det avgörande för om växtbaserade alternativ ska få riktigt stort genomslag, säger Åsa Lannhard Öberg, är priset.

– Traditionellt är kött en produkt där vi är känsliga för att det är för dyrt. Tar man fram en produkt som smakar nästan likadant men är dyrare än kött, då blir det svårt. Kan man däremot göra en produkt som är väldigt lik kött, och det till kilopriser som är lägre än kött, då kan det få stort genomslag.

För Dafgårds är satsningarna på växtbaserade alternativ ett sätt att både anpassa sig till utvecklingen, och att bidra till den.

– Det råder vetenskaplig konsensus kring att vi globalt sett måste äta mer växtbaserad mat och mindre kött för att nå tvågradersmålet, samtidigt som världens befolkning växer. Vi vill erbjuda bättre och godare alternativ till våra kunder så att fler väljer ett växtbaserat alternativ. Med andra ord måste det vara gött, helt enkelt, säger Carl Dafgård.

Text: Jenny Damberg