Framtidsindikatorn för butikerna ökade jämfört med juni, men befinner sig alltjämt under den neutrala nivån. E-handeln gick i motsatt riktning och backade i juli men ligger fortfarande över den neutrala nivån. Det visar Svensk Handels Handelsbarometer för juli månad.

Juli månads Handelsbarometer visar att Framtidsindikatorn inom sällanköpsvaruhandeln
ökar med 9 enheter till index 95,2. Ökningen sker från en redan låg nivå och beror främst på ökade lönsamhetsförväntningar. Bland dagligvaruhandlare minskar däremot Framtidsindikatorn med 5,5 enheter i juli till index 98,2. Det ger resultatet att Framtidsindikatorn för butikshandeln som helhet ökar med 1,8 enheter. Trots detta ligger framtidsförväntningarna under den neutrala nivån med index 96,7. Detta är något lägre än motsvarande
period under 2018.

– Bland dagligvaruhandlarna minskade optimismen i takt med att sommarvärmen
försvann. Sällanköpsvaruhandlarna var nöjdare. Semesterfirarnas shoppingintresse brukar öka när vädret sviker, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Minskad framtidstro bland e-handlare
E-handlarnas framtidstro minskar under månaden med 12,3 enheter. Det ger resultatet att Framtidsindikatorn för e-handeln som helhet sjönk till index 104,3. E-handeln ligger därmed fortfarande över den neutrala nivån och ser fortsatt ljust på framtiden. Likt de fysiska butikerna är index dock lägre än under motsvarande period 2018.

– E-handeln brukar ha svaga sommarmånader. Kunderna åker bort och beställer sällan till sommarstugan eller husvagnen. Efter oväntat goda tongångar i juni minskade sommaroptimismen till den längsta nivån som hittills har uppmätts bland e-handelsföretagen,
säger Karin Johansson.