ANNONS

Vad är det för skillnad mellan en köttbit från Sverige och en som är importerad? Ja, ganska mycket. Det finns en rad fördelar med att handla svenskt.

1. Lägst antibiotikaförbrukning i EU – minskar risk för antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens börjar bli ett allt mer utbrett hälsoproblem i takt med att fler bakterier blir antibiotikaresistenta. 2016 rapporterades¹ 15 500 fall av antibiotikaresistens i Sverige. År 2050 tror man att den siffran kommer vara 70 000. Med ökad antibiotikaresistens blir infektioner svårare eller omöjliga att bota hos människor och djur. I Sverige har vi dock den lägsta förbrukningen av antibiotika inom djuruppfödningen i EU².

2. Kortare transporter – mindre koldioxidutsläpp

Om vi köper svenska livsmedel är transporten kortare än om vi köper importerade livsmedel. Förbränningen av fossila bränslen är den största orsaken till att mängden växthusgaser ökar i atmosfären³, och koldioxid är den växthusgas som bidrar mest till den förstärkta växthuseffekten.

Sverige har världens mest kraftfulla djurskyddslag

3. Omfattande djurskyddslag – säkerställer bra villkor för djuren

1988 fick Sverige världens mest kraftfulla djurskyddslag. Lagen innebär bland annat att:

  • Djuren ska ha möjlighet att bete sig naturligt. Så som att kor och grisar över sex månader ska få gå på bete.
  • Djuren får transporteras max åtta timmar när de ska slaktas. EU-reglerna tillåter 14 timmar, vilket dessutom kan förlängas med ytterligare 14 timmar om djuren får en timmes vila för att vattnas.
  • Djuren inte får slaktas utan bedövning. Lagen gäller i EU, men undantag sker för religiös slakt. I Sverige tillåts dock inga undantag och vi är ett av få EU-länder som helt förbjuder obedövad slakt.

4. Gynnar biologisk mångfald – bra för jorden

En god biologisk mångfald är viktigt för pollinering, klimatreglering, markbördighet och produktion av livsmedel. Odlingsmarker i Sverige är effektiva för att bevara den biologiska mångfalden – då en betad hage kan innehålla upp till 40 olika arter per kvadratmeter!

¹Källa: Folkhälsomyndigheten
²Källa: Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA
³Källa: Naturskyddsföreningen

ANNONS