Av 27 ansökningar har nu sju finalister utsetts i Lidls hållbarhetsinitiativ Lidl Future Initiatives/Plastutmaningen. I nästa steg kommer finalisterna att få presentera sina hållbarhetsprojekt för en jury. Ett eller flera av projekten kommer sedan att få ta del av de tio miljoner kronor som Lidls kunder bidragit till efter en prishöjning med 50 öre per plastbärkasse 2018.

Intresset har varit stort och Lidl har mottagit totalt 27 ansökningar som alla är av mycket hög kvalitet. Finalisterna representerar tillsammans de målsättningar* som legat till grund för Plastutmaningen och de gemensamma nämnarna har varit fokus på olika typer av materialåtervinning av plast som idag är svår eller omöjlig att återvinna, att sluta kretsloppet eller att verka kunskapshöjande mot konsument, framförallt barn och ungdom, såväl som mot förpackningsutvecklare.

Projekten som utsetts av juryn i samråd med expertpanelen kommer att få möjlighet att presentera sin idé genom en muntlig presentation för Lidls interna jury den 12 november.

Johan-Augustsson-Sverigechef-Lidl
Johan Augustsson, Sverigechef Lidl.

– Det är ingen hemlighet att vi är branschledande inom hållbar logistik, smarta fastigheter och matsvinnsprojekt. Lidl Future Initiatives/Plastutmaningen går helt i linje med den globala plaststrategi som vi implementerade förra året. Det stora intresset och antalet kvalificerade ansökningar som inkommit är inspirerande och det är tydligt att Plastutmaningen och pengarna behövs. De tio miljoner som projekten kommer få dela på kommer att göra stor nytta för framtidens lösningar kring plast, säger Johan Augustsson, Sverigechef Lidl.

De slutliga vinnarna utses under en prisceremoni den 5 december på Rotundan, Operakällaren.