Majoriteten av svenskarna vill se ett förbud mot att hålla hönor i bur, det visar en ny opinionsundersökning. Genom en ny rapport uppmanar nu Djurens Rätt regeringen att släppa burarna.

Enligt en ny opinionsundersökning (Novus, 2019) uppger 86 procent av de svarande att de tycker att det ska vara förbjudet att hålla hönor i burar där de inte har möjlighet att röra sig fritt. 

I Sverige är det nästan en miljon hönor som hålls i burar, medan burarna har fasats ut helt i flera andra länder. Djurens Rätt uppmanar nu svenska regeringen, och framförallt landsbygdsminister Jennie Nilsson, att införa ett förbud mot att hålla hönor i burar i Sverige.

– Det är tydligt att det finns en ökad medvetenhet bland konsumenterna och deras val leder till att färre hönor sitter i burar. Men för att inga hönor ska behöva leva sina liv i burar behöver politikerna agera, säger Camilla Bergvall, förbundsordförande Djurens Rätt.

Ny rapport om burhållning av hönor

I den nya rapporten “Släpp burarna” reder Djurens Rätt ut varför burhållning av hönor behöver fasas ut och dessutom hur det kan göras. Till grund för rapporten ligger en diskussion mellan experter på juridik och djurskydd, aktörer inom äggproduktion och livsmedelshandeln samt Jordbruksverket.

Parallellt med rapporten, inleder Djurens Rätt även en ny kampanj med samma namn. På hemsidan släppburarna.se får allmänheten chansen att skriva under med sitt namn för att visa sitt stöd.

Rapporten riktar sig framför allt till politiker, tjänstemän samt representanter från företag och äggbranschen.

– Regeringen har möjlighet att skriva in i djurskyddsförordningen att inga hönor för äggproduktion får hållas i burar. Det är en möjlighet vi tycker att regeringen ska ta vara på, säger Camilla Bergvall.

Läs rapporten här.