Mistras styrelse har beslutat att bevilja ansökan Food Futures med SLU som huvudsökande till utlysningen ”Livsmedelsförsörjning och hållbara livsmedelssystem”. Målet med programmet är ett hållbart och resilient livsmedelssystem som levererar hälsosam mat.

Mistra Food Futures kommer att arbeta fram mål för att det svenska livsmedelsystemet ska vara ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt hållbart till år 2045. Målen och åtgärderna kommer att analyseras i ett globalt sammanhang för att säkerställa att nationella lösningar bidrar till de globala utvecklingsmålen. Programmet tilldelas högst 64 MSEK över fyra år, med en motfinansiering på 20 procent.

– Vi är så glada att vi får möjlighet att genomföra Mistra Food Futures. Det här är ett unikt program där vi samlar aktörer inom livsmedelssystemet för att tillsammans skapa en plattform som möjliggör kunskapsutveckling för omställning till ett hållbart svenskt livsmedelssystem, samt att programmet initierar omställning, säger Helena Hansson, professor vid SLU och en de två tilltänkta programcheferna för det nya forskningsprogrammet.

Programmet ska utveckla scenarier för hur målen ska uppnås och indikatorer för att utvärdera framstegen. Mistra Food Futures kommer också att identifiera och utveckla åtgärder för att den svenska jordbrukssektorn ska kunna nå nettonollutsläpp av växthusgaser år 2045, samt se effekter på andra miljömål.

– Livsmedelssektorn har kommit allt mer i fokus de senaste åren. Förståelsen för att vår matproduktion och konsumtion påverkar klimatet, och även har andra miljöeffekter, har ökat. Men också insikten om att vi är beroende av en fungerande livsmedelsförsörjning som ger oss hälsosam mat på bordet. Det blir uppenbart, inte minst i kristider som denna, säger Thomas Nilsson, programansvarig på Mistra.

Mistra Food Futures ska förändra det svenska livsmedelssystemet

För att lyckas med en genomgripande förändring av det svenska livsmedelssystemet kommer Mistra Food Futures att identifiera implementeringsstrategier, både i ett kortare och ett längre perspektiv. Detta för att snabbt bidra till en förändring men också till en långsiktig transformation.

Ett nära samarbete kommer att utvecklas mellan akademin, nyckelaktörer från samtliga led inom det svenska livsmedelsystemet, detaljhandel och konsumenter. Målet är att bli en plattform som vilar på aktuell forskning och främjar samarbete och innovation.

–Vi hoppas att det nya forskningsprogrammet ska öka vår kunskap och bidra med konkreta lösningar på de utmaningar vi står inför, tillägger Thomas Nilsson.

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) blir programvärd och arbetet genomförs i ett tvärvetenskapligt konsortium tillsammans med Stockholm Resilience Centre (SRC) vid Stockholms universitet och RISE Research Institutes of Sweden, samt andra aktörer från akademi, livsmedelsindustrin, myndigheter och regioner.