Investeringen om 800 miljoner kronor i bioraffinaderiet i Norrköping ska stärka Lantmännens position inom livsmedelsingredienser baserade på spannmål. Investeringen kommer att bidra till Lantmännens fortsatta tillväxt på området och kompletterar den befintliga produktionen av hållbara spannmålsbaserade biodrivmedel, koldioxid och foder. Den nya produktionslinjen beräknas vara i full drift 2023.

Marknaden för vegetabiliska livsmedel växer i fortsatt snabb takt samtidigt som såväl konsumentledet som dagligvaruhandeln efterfrågar högre andel svenska produkter. Satsningen på glutenproduktion i Norrköping är ett viktigt steg för att möta denna efterfrågeökning då gluteningrediensen har många viktiga applikationer inom bland annat bageri och livsmedelsproduktion.

Martin Engström, Affärschef på Lantmännen Agroetanol.

– Vi ser en växande efterfrågan på vegetabiliska proteiner från såväl våra befintliga kunder som marknaden i stort. I och med denna investering bygger vi vår tredje fabrik i Sverige där vi förädlar spannmål till livsmedelsingredienser och befäster vår ledande position i Norden. Vi har kompetensen och resurserna för att skala upp denna växande affär och möta de hållbarhetsutmaningar som vi själva, våra kunder och samhället i stort står inför, säger Martin Engström, Affärschef på Lantmännen Agroetanol.

Lantmännen Agroetanols investering om 800 miljoner kronor kommer innebära en avsevärd expansion av verksamheten i Norrköping.Investeringen omfattar såväl utbyggnad av kvarn och spannmålssilos som installation av processteg för separation av glutenproteiner med tillhörande torkutrustning. Utöver detta tillkommer en stor anläggning för paketering och lagring.

Projektet beräknas stå klart 2023 med produktion i full drift andra kvartalet 2023.

Lars-Gunnar Edh, ansvarig på Lantmännen Biorefineries och vd för Lantmännen Agroetanol.

– Den här investeringen kommer innebära en omsättningsökning för vår affär som i slutändan kommer våra ägare, svenska lantbrukare, till del genom att vi höjer värdet signifikant på det spannmål lantbrukarna levererar till fabriken. Därutöver är investeringen en del i den strategiska utvecklingen där vi genom expansion av verksamheten i Norrköping möter ökade behov av hållbara produkter, såväl nationellt som internationellt, säger Lars-Gunnar Edh, ansvarig på Lantmännen Biorefineries och vd för Lantmännen Agroetanol.

Bioraffinaderiet i Norrköping levererar produkter till kunder på den inhemska såväl som internationella marknader.