Atria Sweden AB har beslutat att förvärva den svenska färdigrättsverksamheten Gooh från Lantmännen Cerealia. Med en marknadsandel på cirka 25 procent i den svenska dagligvaruhandeln för kylda färdigrätter, representerar Gooh en betydande aktör på marknaden.

Färdigrätter från Gooh

Gooh, baserat i Järna söder om Stockholm, är känd som en ledande leverantör av högkvalitativa färdigrätter. Med en årlig omsättning på cirka 16 miljoner euro och väletablerade distributionskanaler inklusive försäljning i stora dagligvarukedjor och via varuautomater i Sverige, har Gooh byggt upp ett respekterat varumärke under årens lopp.

Jarmo Lindholm, VD för Atria Sweden, uttrycker företagets ambition att bli det främsta livsmedelsföretaget i norra Europa och ser förvärvet av Gooh som en strategisk möjlighet att utöka sitt sortiment av färdigrätter och stärka sin närvaro på den svenska marknaden. Thomas Isaksson, VD för Lantmännen Cerealia, betonar företagets beslut att avyttra Gooh för att fokusera på sin kärnverksamhet inom spannmålsvärdekedjan och ser i Atria Sweden en passande och långsiktig ägare för Goohs fortsatta utveckling.

Affären är beroende av godkännande från berörd myndighet innan den kan slutföras. Genom förvärvet stärker Atria sin position på färdigrättsmarknaden och ökar sina möjligheter till lönsam tillväxt på den svenska marknaden.

Text: Redaktionen – Butiksnytt