Inför obligatorisk ursprungsmärkning av allt kött, även på restaurang. Det föreslår Axfood och hoppas att det förslag som finns i januariavtalet nu också blir verklighet.

Lagom till Almedalsveckan lanseras fjärde upplagan av Mat 2030, Axfoods förslag till en mer hållbar livsmedelsstrategi för Sverige.

Bland förslagen och kraven till politiker, myndigheter och näringsliv är 13 helt nya jämfört med tidigare.

Ett av kraven är att konsumenterna har rätt att få veta var allt kött kommer ifrån, oavsett var det köps. Det ska därför gälla även det kött som serveras på Sveriges restauranger.

Axfood matsvinn
Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.

 – Det är bra att frågan om ursprungsmärkning finns med i januariavtalet. Det är ett krav vi på Axfood drivit mycket länge. Nu är det dags att det genomförs på riktigt och att regeringen lägger en proposition till riksdagen, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.

Här är några andra exempel från Mat 2030 och som vänder sig främst till svenska politiker och myndigheter:

Utveckla en strategi för en övergång till fossilfria och hållbara transporter

Ställ krav på att varor och förpackningar på marknaden ska gå att materialåtervinna

Anta ett halveringsmål för matsvinn

Bibehåll förprövning vid ny- och ombyggnad av djurstallar

Säkerställ att det stöd till glesbygdsbutiker som infördes 2016 blir långsiktigt

Ge i uppdrag till Havsmyndigheten att beståndsbedöma insjöfisk för att därmed möjliggöra mer försäljning av fisk i handeln.

Mat 2030, version 4.0, är ett av de grundläggande dokument som Axfood tar med och lyfter under Almedalsveckan 30 juni – 7 juli i mötet med politiker, myndigheter och företrädare för näringslivet.

Läs rapporten Mat 2030 här:

https://www.axfood.se/hallbarhet/positiv-samhallskraft/mat-2030/