Ytterligare 5 000 lastbilstransporter försvinner från vägarna när Coop nu satsar på att transportera ännu mer av sina varor på räls. Nästan en och en halv kilometer tåg fraktar nu 2 600 ton varor ut till butikerna varje dag.

Den nya satsningen på tåg innebär att utsläppen från transporterna minskar med ytterligare 2 900 ton koldioxid årligen. Totalt ersätter Coops varutransporter med tåg närmare 17 000 lastbilstransporter varje år.

Peter Rosendahl, Transportdirektör på Coop.

– Att transportera varor är dagligvaruhandelns blodomlopp, och vi på Coop är mycket stolta över att vara den enda aktören i vår bransch som transporterar en stor andel av våra varor på tåg, säger Peter Rosendahl, Transportdirektör på Coop.

Tre tåg med vardera 13 vagnar – totalt 1 400 meter tåg – transporterar i och med den nya satsningen varor mellan varuterminalen i Bro, väster om Stockholm, och Malmö. Det handlar om både kyld, fryst och rumstempererad mat, liksom andra varor.

Totalt handlar det om 2 600 ton varor per dag.

– Tågtransporterna sparar både pengar och miljö, och skapar ekonomisk och ekologisk nytta för våra kunder. I och med den nya satsningen kommer vi att öka kapaciteten rejält, något som kommer till stor nytta nu när vi utökat antalet butiker, säger Peter Rosendahl.

Fakta:

  • Coop har använt sig av varutransporter med tåg sedan 2009. 
  • I och med den nya satsningen ökar tågkapaciteten med 44,5%.
  • Tågtransporterna ersätter nu totalt nästan 17 000 lastbilstransporter per år, och innebär att man undviker utsläpp av koldioxid med 9 600 ton årligen. Det motsvarar ungefär 20 procent av den klimatpåverkan som Coop mäter och rapporterar.
  • Tågen startar på Coops terminal för koloniala varor i Bro där trailer lastas på tåget med förutom koloniala även färska och frysta varor från terminalerna i Västerås och Enköping. Tågen går söderut till Malmö via Alvesta (Växjö) för omlastning och distribution ut till Coops butiker i södra Sverige. Under dagen samlas varor in från Coops leverantörer för att vända tillbaka med nordgående tåg till Bro och vidare till de andra terminalerna i Mälardalen.