Nu har det gått ett år sedan Grönsakshallen Sorunda och Clarion Hotel Sign inledde en gemensam satsning på att minska användning av plast vid leveranser. Satsningen har hittills varit framgångsrik och fler kunder har valt att ansluta sig till initiativet.

Året har präglats av rådande pandemi som har slagit hårt mot båda initiativtagarnas verksamheter. Många projekt har fått pausas, men det gäller inte det gemensamma hållbarhetsarbetet.

– Vi får inte glömma bort vår planet. Den ska fortsätta att snurra även efter denna prövning och därför tycker vi att det är viktigt göra vad vi kan för klimatet. Att minska användningen av plast är en sådan sak, säger Kenneth Hellberg, försäljnings- och affärsutvecklingschef på Grönsakshallen Sorunda.

Tidigare användes upp till 15 meter plast per rullbur för att bland annat hålla varorna på plats, men det har visat sig att med SRS-backar, lite kreativitet och ett par extra spännband fungerar det ändå. Omställningen har gått bra och idag har Clarion Sign lyckats spara in 12 735 m2 plast sedan projektets start.

– Det är fantastiskt att se dessa siffror, även om de såklart hade varit betydligt högre ett vanligt år. Att initiativet dessutom spridit sig till ytterligare 56 hotell inom Nordic Choice Hotels är jättekul! Vår förhoppning är att burar utan plast ska bli branschstandard, kommenterar David Viklund, Assistant General Manager, Clarion Hotel Sign.

Under året som gått har ytterligare ett par kedjekunder hört av sig till Grönsakshallen Sorunda med önskan om att göra samma omställning.

–Att fler kunder hör av sig och vill vara med är jättekul! Att göra hållbara förändringar utan att det påverkar kvalitet och service negativt – det är precis så vi vill jobba, avslutar Kenneth Hellberg.