Estrella nomineras till ”Utmärkelsen 2019” för mentorskapet med Angeredsgymnasiet. Priset delas ut för att uppmärksamma företag som arbetar långsiktigt, strategiskt och kvalitativt med samverkan mellan skola och arbetsliv. Vinnaren utses 9 oktober.

”Utmärkelsen” delas ut av Göteborgsregionen till skolor, yrkeslärare och företag som tar initiativ till nya mötesplatser och på andra vis bidrar till att skola och arbetsliv möts. Estrella är ett av fyra företag som nomineras i företagskategorin.

Estrella har sedan 2013 drivit ”Estrellaakademien”, ett mentorskap för Angeredsgymnasiets ekonomiprogram. Eleverna besöker Estrella 12 gånger under sina tre gymnasieår och får träffa anställda från alla avdelningar, dela erfarenheter och nätverka.

Så utses vinnaren:

”Vinnarna väljs ut av en jury bestående av representanter för näringslivet och fack samt utbildningspolitiker (SAK-rådet och Utbildningsgruppen vid Göteborgsregionen (GR). Kriterierna som juryn utgår ifrån handlar bland annat om hur stor andel elever som påverkas, vilkas strategier och målsättning som finns för samverkan och resultatet av denna. Kriterier ser olika ut för de olika kategorierna.”

Nominerade företag 2019:

Hogia

Plåtslagararna i Ale

Raddisson Blu Riverside / Winn Hotel Group Göteborg AB

Estrella AB