Gefleortens mejeri AB ägs sedan 2017 av Arla efter samgåendet mellan bondekooperativen Gefleortens och Arla. Styrelsen i Arla har tagit inriktningsbeslutet att lägga ner Gefleortens mejeri. Bakgrunden till beslutet är de finansiella utmaningar som Gefleortens Mejeri haft under en lång tid och som Arla inte lyckats vända.

Utmaningarna på mejerimarknaden är stora med ökad konkurrens och efterfrågan på nya typer av livsmedel. Dagens mejerimarknad kräver specialiserade mjölkprodukter, till exempel laktosfria produkter, vilket Gefleortens inte kan producera. Investeringar i en ny maskinpark skulle kräva mycket stora investeringar. Då volymen på Gefleortens mejeri är liten är kostnadsläget för högt i den konkurrens som råder.

– Utmaningarna för Gefleortens mejeri har varit tuffa under en lång tid och vi har inte lyckats vända dem. Jag kan från mitt hjärta säga att det var ett dystert besked att ge. Dock är jag glad att vi säkrat en långsiktig avsättning där Arla hämtar all den mjölk gårdarna producerar, säger Patrik Hansson, Arlas Sverigechef.

När bondekooperativen Gefleortens och Arla gick samman var målet att säkra en långsiktig trygghet för ägarna, mjölkbönderna, i de båda kooperativen samt att säkra avsättningen för mjölken från Gefleortens medlemmar. Bönderna runt Gefleortens behövde denna säkerhet för att kunna driva sina gårdar vidare.

– Ledningen på Gefleortens mejeri har lett ett effektiviseringsprogram där man minskat både antalet produkter och antalet medarbetare. Men tyvärr har vi inte lyckats att öka försäljningen från Gefleortens. För att göra produktionen lönsam så skulle det krävas mycket stora investeringar vilket inte skulle generera ett högre mjölkpris till ägarna, säger Patrik Hansson, Arlas Sverigechef.

Mejeriet har runt 45 fast anställda som under dagen fått beskedet om inriktningsbeslutet att mejeriet ska läggas ner och förhandlingar med fackföreningarna är inledda.

– Högsta fokus är att hjälpa våra medarbetare att komma vidare i arbetslivet. Vi kopplar till företagshälsovården, startar upp omställningsprogram med TSL och med Trygghetsrådet, säger Patrik Hansson, Arlas Sverigechef.

Varumärket Gefleortens kommer finnas kvar

Bönderna kommer även i framtiden fortsätta att leverera sin mjölk till Arla och får ett konkurrenskraftigt pris. Varumärket Gefleorten kommer att finnas kvar, även om mjölken kommer att paketeras i ett annat mejeri tillsammans med mjölk från andra gårdar.