Helena Holmgren har idag informerat Pricer AB:s (publ) styrelse om att hon har beslutat att avgå som vd.

Styrelsen påbörjar rekryteringen av en ny vd direkt. Fram till dess att en ny vd är på plats kommer bolagets nuvarande Group Finance Director, Magnus Midgard, att vara tillförordnad vd och styrelsens ordförande Knut Faremo kommer att vara arbetande styrelseordförande.

– Jag vill tacka Helena för hennes bidrag till Pricer som idag är en ledande global aktör inom digitala butikslösningar. Under Helenas ledning har Pricer gjort en omfattande transformation, från renodlad hårdvaruleverantör till ett ledande techbolag inom smart retail. Styrelsen och jag beklagar att Helena har valt att säga upp sig, men vi respekterar hennes beslut, säger Knut Faremo, styrelseordförande för Pricer.

– Jag är stolt över att ha fått leda Pricer under snart fem år. Under den tiden har vi gjort en omfattande transformation av bolaget. Vi har dedikerade medarbetare som gör ett fantastiskt jobb varje dag, men efter sju år på bolaget känner jag att det är dags att lämna över till någon annan. Bolaget är mycket väl positionerat och jag har därför fattat beslutet att det nu är rätt tid att lämna över ledarskapet inför framtiden, säger Helena Holmgren.