Karin Pesula blir ny tillförordnad kvalitetsdirektör på Kronans Apotek. Hon tillträder positionen redan idag den 11 januari. Hon efterträder Karin Söderberg som går i pension i februari.

Karin Pesula har lång erfarenhet av att jobba på apotek och med särskilt inriktning på kvalitetsarbete inom Kronans Apotek. Hon har ingått i Kronans Apoteks kvalitetsteam och varit kvalitetsspecialist för region 3 som omfattar Stockholm med omnejd. Under det senaste året har hon axlat rollen som kvalitetschef på Svensk Dos.

– Jag ser fram emot en ny roll som kvalitetsdirektör på Kronans Apotek säger Karin Pesula.

– Det är en verksamhet som jag är väl införstådd i samtidigt som det blir en spännande utmaning att jobba med den utifrån en position som kvalitetsdirektör.

Karin är apotekare och kommer att ingå i Kronans Apoteks ledningsgrupp och kristeam bland annat.

– Vi är glada för att Karin tackat ja till rollen som tf kvalitetsdirektör, säger Anders Torell, VD på Kronans Apotek.

– Karin är mycket kompetent och har lång erfarenhet av arbete på apotek och med en tydlig inriktning på kvalitetsarbete. Jag ser fram emot ett gott samarbete.