De svenska hushållen spenderade mindre i juni än samma tid förra året, visar färska siffror från SCB. Under de tre senaste månaderna har konsumtionen minskat med totalt 0,5 procent.

Sveriges drygt tio miljoner invånare lever i 4,7 miljoner hushåll. Drygt 1,8 miljoner av dessa består av en person, eller ensamstående utan barn som det heter i statistiken. Övriga bor tillsammans med andra, som sammanboende med eller utan barn, ensamstående med barn eller i ett övrigt hushåll.

Källa: SCB

Hushållens konsumtion minskade med 0,3 procent i juni 2019, jämfört med juni 2018, i kalenderkorrigerade siffror och fasta priser. Under den senaste tremånadersperioden minskade konsumtionen med 0,5 procent i fasta kalenderkorrigerade tal, jämfört med samma tremånadersperiod föregående år. Mätt i säsongrensade tal ökade hushållskonsumtionen med 0,2 procent jämfört med maj 2019.

Jämfört med maj har dock hushållens konsumtion ökat med 0,2 procent, enligt SCB.

Minskar senaste tremånadersperioden

Källa: SCB

Även I maj månad minskade hushållens konsumtion med 1,2 procent jämfört med motsvarande månad i fjol.

Under den senaste tremånadersperioden minskade konsumtionen med 0,5 procent i fasta kalenderkorrigerade tal, jämfört med samma tremånadersperiod föregående år.

Statistiken är korrigerad för kalendereffekter och, när det gäller jämförelsen mellan juni och maj, säsongsvariationer.