ANNONS

Försäljningen i ICA-butikerna steg med 1,9 procent i februari 2021 jämfört med motsvarande månad i fjol. Även i jämförbara butiker ökade försäljningen med 1,9 procent.

Februari 2021Januari – februari 2021
Butiksförsäljning
exkl moms
MkrUtveckling samtligaUtveckling jämförbaraMkrUtveckling samtligaUtveckling jämförbara
Maxi ICA Stormarknad3 1605,2%4,3%6 4967,1%6,2%
ICA Kvantum2 4071,4%1,5%4 956                    2,8%3,1%
ICA Supermarket2 784-1,0%-1,1%5 7280,6%0,6%
ICA Nära1 4321,5%3,2%2 9373,7%5,3%
Total9 7841,9%1,9%20 1173,6%3,6%

Under februari 2021 uppgick försäljningen i ICA-butikerna till 9 784 Mkr exklusive moms, vilket är en ökning med 1,9 procent jämfört med samma månad föregående år. Under perioden januari-februari 2021 uppgick försäljningen till 20 117 Mkr, en ökning med 3,6 procent jämfört med i fjol.

I månadsförsäljningen ingår från och med 2021 även online-avgifter, främst kopplat till hemleveranser. Detta motsvarar ca 30 Mkr eller 0,3% av försäljningen för januari-februari. För att nå jämförbarhet har 2020 års siffror justerats.

ICA Gruppen bedömer att kalendereffekten för februari månad uppgår till -3,6%. Den negativa kalendereffekten beror på skottdagen i fjol.

Per den 28 februari uppgick antal ICA-butiker till 1 266. Butiksförsäljningen för mars publiceras den 12 april kl. 08:45.

Läs mer om ICA

ANNONS