Försäljningen i ICA-butikerna steg med 6,7 procent i september 2020 jämfört med motsvarande månad i fjol. I jämförbara butiker ökade försäljningen med 6,6 procent.

Under september 2020 uppgick försäljningen i ICA-butikerna till 10 213 Mkr exklusive moms, vilket är en ökning med 6,7 procent jämfört med samma månad föregående år. Under perioden januari-september 2020 uppgick försäljningen till 97 099 Mkr, en ökning med 7,2 procent jämfört med i fjol.

ICA Gruppen bedömer att kalendereffekten för september månad uppgår till +0,2%.

Per den 30 september uppgick antal ICA-butiker till 1 269. Butiksförsäljningen för oktober publiceras den 9 november 2020 kl 08:45.

LÄS OCKSÅ: ICA presenterar ett bättre resultat än väntat i första kvartalet

För samtliga publiceringsdatum 2020, besök ICA Gruppens webbplats www.icagruppen.se/investerare/kalender