Crunchfish generaliserar mobilbetalning via Blippits appterminal genom utveckling av ny integrationsmjukvara för kassasystem. Detta öppnar upp en betydligt större marknad i Sverige och internationellt och förbereder andra utrullningsfasen. Lösningen är fortsatt kompatibel med ClearOns online clearing som möjliggör inlösen av kuponger och betalning i ett och samma blipp. Den initiala utrullningen av Blippit i den svenska handeln kommer som tidigare meddelat att påbörjas under det fjärde kvartalet 2019.

Blippit är en ny infrastruktur för att checka ut i butik med hjälp av appar. Blippits arkitektur är byggd runt en egenutvecklad patenterad appterminal och relaterad mjukvara. Med ClearOns online clearing, som finns implementerad i cirka 20 000 kassor i svenska dagligvaruhandeln, kan konsumenten med ett blipp på Blippits appterminal lösa in både kuponger och betalmedel. När det gäller själva betalningen finns emellertid en betydligt större marknad för Blippit. Enbart i Sverige finns enligt Riksbanken över 200 000 betalningsterminaler i den fysiska handeln och internationellt finns avsevärt fler som utgör möjlig marknad.

Crunchfish generaliserar nu Blippits lösning genom att erbjuda appbetalning som betaltjänst för kassor, genom en ny mjukvara som är enkel att integrera i vilket kassasystem som helst.

Appterminalen kommer därmed att integreras i kassor på ett liknande sätt som en kortterminal för betalning, och även fortsatt erbjuda stöd för inlösen av kuponger och betalmedel när ClearOns online clearing finns implementerad i kassan. Genom den utökade arkitekturen öppnas marknaden upp avsevärt, eftersom Blippit kan bearbeta hela marknaden genom de kassaleverantörer som önskar erbjuda appbetalning som betaltjänst.

Utrullningen av Blippit kommer som tidigare meddelat att initialt ske med Swish mot ClearOns cirka 1 000 Wave-kassor under det fjärde kvartalet 2019.

Vi vill göra det så enkelt som möjligt att erbjuda appbetalning i butik. När ett kassasystem har integrerat Blippits lösning är det bara plug-and-play för handlaren att erbjuda betalning genom appar som har integrerat Blippits funktionalitet, som Swish har valt att göra”, förklarar Joachim Samuelsson, VD för Blippit och styrelseordförande för Crunchfish.