Ica börjar införa digitala kvitton till sina kortkunder med hjälp av startupbolaget Kivra. Ica ansluter till Kivras plattform för digitala kvitton vilken man varit delaktig i att utveckla. Plattformen ska initialt testas i ett urval Ica-butiker och ambitionen är att alla kunder med Ica-kort ska erbjudas digitala kvitton 2020.

Peter Muld
Peter Muld, digital chef på Ica

– Att få sitt kvitto digitalt är inte bara ett enkelt sätt att få ordning på sina kvittohögar, det är också en helt klar fördel ur ett miljöperspektiv. Vi räknar med att antalet utskrivna kvitton kommer att halveras under en femårsperiod. Det innebär många ton mindre papper”, säger Peter Muld, digital chef på Ica.

Kivras plattform är även tillgänglig för aktörer utanför Ica, vilket betyder att den kan bli en ny standard för digital kvittohantering, låter man hälsa.