ICA Sverige har kraftigt ökat sin användning av biogas. De senaste två åren har användandet gått från noll till över 2 500 ton år 2020. Under 2021 kommer ICA Sverige att öka användningen av biogas till cirka 3 200 ton, vilket minskar Co2-utsläppen med 10 000 ton jämfört med om transporterna skulle köras på diesel.

ICA Sverige är en av de aktörer som äger och anlitar flest biogasdrivna lastbilar i Sverige idag. Minskningen av CO2-utsläpp med 10 000 ton per år motsvarar en minskning av ICA Sveriges totala utsläpp med 10 procent.

Emma-Lindström-logistikdirektör-ICA-Sverige-Foto-Björn-Dalin
Emma-Lindström-logistikdirektör-ICA-Sverige-Foto-Björn-Dalin

– Arbetet med att öka andelen fossilfria transporter är en hög prioritet för oss på ICA Sverige. Att köra fler transporter på biogas är en viktig pusselbit i det arbetet och det ligger i linje med vår drivmedelsstrategi där alla vägtransporter inom ICA Gruppen ska vara fossilfria senast 2030. I dagsläget körs var tionde transport mellan ICAs lager och ICA-butiker på biogas, säger Emma Lindström, logistikdirektör ICA Sverige.

ICA Gruppen har som mål att koncernens alla bolag ska ha helt fossilfria vägtransporter senast 2030, i storstadsregioner ska det ske redan 2025. Målet ska uppnås genom att investera i ny teknik och genom att undersöka hur initiativ för att öka nationell produktion av förnyelsebara drivmedel kan stöttas.

– Vi ser stora hållbarhetsfördelar med biogas, bland annat för att den kan produceras av organiska rester som uppstår i producentled, i logistikflöden, i butik och hos konsumenter för att sedan användas som ersättning för fossila drivmedel. Biogas är det drivmedel på marknaden som just nu ger lägst miljöpåverkan kombinerat med kostnadseffektivitet för majoriteten av våra tunga transporter och kommer att vara viktigt för oss i många år framöver. Parallellt med detta kommer vi att satsa starkt på elektrifiering på olika sätt, säger Emma Lindström,