ICA tar bort 55 ton plast per år genom att byta förpackningar på sina krukodlade örter. Det är tillsammans med odlaren Spisa som ICA tagit fram en helt ny plastbantad lösning för färska örter som nästan helt utesluter plast både i odling och slutprodukt. Det är tre olika delar av örtförpackningen som byts ut. Plastkrukorna ersätts med en växtfiberbaserad lösning, plastbrättet som örterna distribueras i ersätts med ett i papp och att plastpåsen som örten säljs i får en påse som till minst 90 procent består av förnyelsebart material och sorteras som papper.

Första produkt ut, är ICAs ekologiska ”I love eco” basilika som levereras från Spisa. Mängden plast runt basilikan minskar med cirka 11 ton per år. Minskningen av koldioxid (CO2) för den nya lösningen blir 61 ton. När övriga krukodlade örter också har fått den nya plastbantade lösningen kommer cirka 55 ton plast per år att sparas. Minskningen av koldioxid motsvarar 204 ton. 1 ton koldioxid motsvarar cirka 500 mils bilkörning.  

– Jättekul och ett stort steg framåt att vi nu kan byta ut i stort sett all plast runt våra örter. Detta ligger helt i linje med vår plaststrategi, som bland annat innebär att alla förpackningar ska gå att återvinna år 2022, och att våra förpackningar ska vara gjorda av återvunnen plast, alternativt vara av fossilfri råvara senast år 2030, säger Kerstin Lindvall hållbarhetsdirektör på ICA Gruppen.

Det är ICAs leverantör Spisa smaker som tagit fram den nya förpackningen.

– Vi på Spisa Smaker är glada att kunna ta fram den här lösningen till ICAs örter. Vi flyttar successivt fram våra positioner genom att bland annat ta fram ekologiska alternativ, avsevärt reducera vårt koldioxidavtryck av fossil uppvärmning och välja bort plastförpackningar, säger Jonna Hansson, vd Spisa Smaker.

De plastbantade örterna finns i butik från 1 november.