Idag kan man knappt säga att man äter, än mindre producerar, rött kött om man vill vara politiskt korrekt. Hur har det kunnat det bli så?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Butiksnytt. 

Korna har blivit beskyllda för att förstöra klimatet och köttet ses som ohälsosamt.

Stefan Gård , ordf. Sveriges Mjölkbönder

Men kornas metanutsläpp inte alls är så farliga som det påstås. Metanet i atmosfären står för 0,7- 1,6% av växthuseffekten. Metangas bryts snabbt ner och ackumuleras därför inte i atmosfären och den försurar heller inte världshaven så som koldioxid gör. De största utsläppen av metan kommer inte från idisslande kor, utan från utvinning av fossila bränslen.

Vi har bra förutsättningar för att bedriva köttproduktion i Sverige med god tillgång på både mark och vatten. Med mycket vallodling binds också mycket kol i marken.

Vi gör vårt bästa på alla plan för att värna djur och klimat och ändå tvingas vi stå vid skampålen. Vi följer alla miljö- och djurskyddslagar som finns och vi tar väl hand om våra djur. Vi vill att de ska ha det bra. Vi är med i olika klimat- och kvalitetsprogram, följer råd för att minska läckage av näringsämnen och har klimatkoll på gårdarna.

Vi driver våra gårdar så effektivt och rationellt som möjligt. Och ju mer intensiv produktionen är desto miljövänligare är den, inte tvärt om som det framställs media. Ju mer livsmedel man kan producera per hektar, desto mindre miljöpåverkan per kilo producerat livsmedel blir det.

Ändå räcker inte våra insatser.

Vi har fått nog av spott och spe.

Djuren gör nytta på flera sätt. De ger både mjölk och kött och betar våra marker där ingen skördemaskin kan ta sig fram. De håller beteshagar öppna och främjar den biologiska mångfalden. Gödseln kan rötas till biogas. Genom att välja svenskt kött före importerat minskar också transporterna med all den miljöbelastning som transporten medför. Och det gäller inte bara importerat kött utan allt protein som importeras. Så ju mer svenskt kött vi väljer att lägga på tallriken, ju mindre annat protein behöver vi importera. Att välja svenskt kött har många fördelar förutom att det är nyttigt, gott och miljövänligt, det skapar många arbetstillfällen på landsbygden, både lokalt och i hela Sverige.

Vi kommer alltid fortsätta äta kött i Sverige. Kött är bra mat och dessutom är väldigt få människor allergiska mot kött. Många andra råvaror kan ge besvär av olika slag som intolerans mot laktos och gluten. Nötter, fisk, ägg, paprika och frukter som jordgubbar kan ge upphov till allergi. Men väldig få är allergiska mot kött.

Jag är stolt och vill kunna fortsätta vara stolt över att jag producerar svenskt rött kött.

Stefan Gård

ordf. Sveriges Mjölkbönder