FN:s hållbarhetsmål innebär bland annat att vi till 2030 ska halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och dessutom minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan. För att uppnå detta kan AI komma att spela en ny och viktig roll, skriver Sarita Runeberg, business director på teknik- och designföretaget Reaktor.

Den digitala omvandlingen av detaljhandeln har nu pågått i flera år. Tekniken har lyckats öka hastigheten, effektiviteten och noggrannheten i så gott som alla grenar av detaljhandeln – inte minst tack vare nyttjande av data och prediktiva analyssystem som hjälper företagen att kunna fatta så kallat “datadrivna affärsbeslut”.

För att påverka kundernas val används idag AI för att utvinna kunskap ur big data om deras tidigare inköp, vilka produkter de eftersöker och överhuvudtaget deras online-vanor. För några år sedan samarbetade vi med en stor finsk detaljhandelskedja för att ta reda på hur det var möjligt att erbjuda deras dagligvarukunder en bättre online-upplevelse och för att skapa en ny personlig mediekanal som de kunde bära med sig i mobilen. En del av lösningen blev att låta kunderna se sitt koldioxidavtryck för matinköp. Appen ger helt enkelt en visuell översikt över olika produktgruppers koldioxidavtryck – och en tydlig bild av hur man själv ligger till baserat på de egna inköpen.

Med hjälp av maskininlärning och AI-algoritmer rekommenderar sedan tjänsten även produkter, recept och mattyper, baserat på användarens köphistorik – detta sker både i den fysiska butiken och online. Modern och smidig marknadsföring av innehåll, möjliggjort av ett nytt CMS, garanterar att besökaren stannar inte bara för maten utan också för att ta del av innehållet på webbplatsen och i appen. 

Vad lär vi oss av detta? Jo, att det finns särskilt bra förutsättninga att driva fram positiva förändringar som ger oss en grönare detaljhandel genom tillämpning av AI. Grönare beteende måste inte tvingas fram bland konsumenterna utan kan komma naturligt till följd av att de får vägledning att själva fatta de rätta besluten, via AI.  

Det finns även exempel på hur man kan använda sig av AI för att automatisk justera priser för att påverkar ett grönare köpbeteende, exempelvis genom att erbjuda ett lägre pris när bäst före-datumet börjar närma sig för en vara. Genom att mäta sannolikheten för behov, efterfrågan och konsumtion kan AI på samma sätt hjälpa till att minska avfallet genom att förhindra att produkter i butik går ut och även undvika att hålla fast vid produkter som blir överflödiga på grund av säsongens trender. Därigenom minskas också sannolikheten för att återförsäljare köper på sig lager som går till spillo och det begränsar mängden transporter som är involverade i flyttning och lagring av föremål – vilket alla skulle medföra en direkt kostnad för verksamheten och på miljön. 

Smart tillämpning av AI inom livsmedelshandeln gör alla till vinnare – ekonomiskt och miljömässigt.

Sarita Runeberg, business director på teknik- och designföretaget Reaktor.