lördag, december 4, 2021
Hem Debatt

Debatt

Jordbruksmark som kolsänka är en underutnyttjad lösning på klimatkrisen

Det är viktigt att vi utnyttjar alla möjligheter för att minska klimatpåverkan från matproduktionen. Utsläppen av växthusgaser måste fortsätta minska men vi kan också...

LRF: Vi förväntar oss regleringsbrev mot tomma hyllor och krångel

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte tidningen Butiksnytt. Fler myndigheter måste få uppdrag i regleringsbreven...

Samarbete, tillit och ansvar grundpelare i den cirkulära ekonomin

Mina föräldrar föddes på 20-talet. Då var det helt naturligt att hushålla med resurserna. Man lagade och lappade och hade i grunden en mer...

”Dimridåer för att försvara ett oligopol”

De få svenska dagligvarukedjorna utnyttjar sin makt för att pressa livsmedelsproducenterna med osunda affärsmetoder. Det skriver Anna-Karin Hatt, LRF, och Björn Hellman, Livsmedelsföretagen, i...

”Sverige går fel väg – gynnar storbolagen”

Multinationella storbolag på väg att få ökad marknadsmakt på den lilla handlarens bekostnad. Den svenska processen kring ett EU-direktiv har fått en olycklig vändning,...

Nära ögat för vego-korven

Få matintresserade har nog missat EU-debatten om vego-korvarnas vara eller icke vara. Till sist var det i alla fall vego-korvarna som gick segrande ur...

Debatt: Skydda Sveriges kvarvarande livsmedelsindustri

Kommuners byggande av nya bostadsområden och annan expansion utgör ett hot mot Sveriges livsmedelsberedskap, då flera av landets få kvarvarande och strategiskt viktiga livsmedelsindustrier...

”Försörjningen av matvaror fungerar”

Vi inom Axfoodkoncernen har, precis som våra kollegor i dagligvarubranschen, en viktig och samhällsbärande roll i att förse hela landet med mat och dagligvaror. Det jobbar nu våra medarbetare med, dygnet...

Regeringen håller väl löftet om stärkt svensk växtförädling?

DEBATT. Lösningen på utmaningarna inom framtidens matproduktion finns inom växtförädling. Men en förutsättning är att forskningen får tillgång till de finansiella medel som regeringen...