Kathrine Löfberg tilldelas den prestigefulla utmärkelsen Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap. Hon får priset för att hon på ett föredömligt sätt utvecklat ett professionellt styrelsearbete i ett modernt familjeföretag. Guldklubban är instiftat av Styrelseakademin och Deloitte. Priset delas ut i två klasser där Kathrine Löfberg vinner klassen onoterade bolag, och Hans Stråberg, Atlas Copco, klassen noterade bolag.

Kathrine Löfberg

– Jag är naturligtvis oerhört hedrad. Utmärkelsen stärker min tro på att kombinera ansvarstagande och långsiktighet med nyfikenhet och mod att förändra. Här har jag stor hjälp av övriga i familj och styrelse, och jag hoppas att vårt arbete kan inspirera andra, inte minst det värmländska näringslivet och landets familjeföretag, säger Kathrine Löfberg.

Kathrine Löfberg har varit styrelseordförande för Löfbergs sedan 2015 då hon efterträdde Anders Löfberg. Hon är den första kvinnliga ordföranden i familjeföretagets mer än hundraåriga historia. Löfbergs styrelse består idag av lika många ägare som externa ledamöter, och lika många kvinnor som män.

Juryns motivering:
”Kathrine Löfberg tillträdde som ordförande 2015 i Löfbergs, ett företag som agerar på en global marknad med mycket hög konkurrens. Som del av ägarfamiljen har Kathrine Löfberg i sitt ordförandeskap på ett skickligt sätt lyckats ena ägarna och företagsledningen i en vision och långsiktiga mål. Detta samtidigt som hon skapat ett klimat där styrelsen arbetar långsiktigt hållbart för bolagets bästa. Att Löfbergs är en av världens största inköpare av ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe är ett av flera exempel på hur Kathrine Löfberg har satt sin prägel på bolagets strategi. Som ordförande har Kathrine Löfberg på ett föredömligt sätt utvecklat ett professionellt styrelsearbete i ett modernt familjeföretag till ännu en nivå.”

Anrikt pris
Guldklubban är en årlig utmärkelse för förtjänstfullt ordförandeskap som delats ut i 15 år. Priset instiftades av Styrelseakademin och Deloitte i syfte att tydliggöra och öka medvetenheten om styrelseordförandens viktiga roll.

För att utse vinnare bedömer juryn ett antal kriterier. Det handlar bland annat om bolagets värdeutveckling, hur styrelsearbetet är organiserat och ordförandens personliga egenskaper. Bland tidigare vinnare återfinns bland annat Eva Cederbalk (Klarna), Cristina Stenbeck (Kinnevik) och Carl Bennet (Getinge).