Sill är en omtyckt produkt, både vid stora högtider som jul, påsk och midsommar men även som en bra och klimatsmart vardagsmat. Sedan 2011 är hela Orklas sill-sortiment MCS-märkt. Men nu hotas sillen att förlora sin MCS-märkning och det behövs en politisk lösning om att säkra fångstkvoterna. Det hela är komplext och Anders Högberg, Research & Strategic Partnership Manager på Orkla reder ut frågan.

Vad är problemet med sillen?

De senaste åren har det fiskats mer NVG-sill (norsk vårlekande sill) än de kvoter som man gemensamt kommit överens om mellan inblandade länder (EU, Island, Norge, Ryssland och Färöarna). Problemen är komplexa och har historiska orsaker tillika nutida, såsom att fiskbestånden flyttar sig bland annat på grund av klimateffekter. Länderna har gemensamt beslutat att sänka kvoterna i en överenskommelse som slöts 2019. Baserat på tidigare erfarenhet är det dock lite som talar för att detta kommer att uppfyllas när väl de olika länderna börjar fiska.

Hur ser förhandlingarna ut mellan parterna?

Förhandlingsparterna (EU, Island, Norge, Ryssland och Färöarna) har svårt att komma fram till en uppgörelse om fiskekvoter och förvaltningsplaner i enlighet med den vetenskapliga rådgivningen för sill och makrill. Ett tydligt resultat av detta är att Marine Stewardship Councils märkning, den så kallade MSC-märkningen för hållbart fiske, inte får användas längre på vissa fiskprodukter innehållande viss fiskråvara. Under början av 2019 förlorade makrill fiskad i Nordostatlanten denna rätt, och flera bestånd är på väg att förlora densamma. Ett exempel på detta är NVG-sill vilken är den sill som finns i många svenska sillprodukter.

Vad händer om man inte kommer överens?

MSC-märkningen är en viktig hållbarhetsmärkning för både producenter och konsumenter. Om ingen lösning uppnås kommer det inte längre gå att sälja MSC-märkt sill. Detta skulle naturligtvis gälla för alla aktörer, men det påverkar Orkla mycket och alla konsumenter som vill äta sill.

Vad gör Orkla åt detta?

Landsbygdsministern Jennie Nilsson

Inom Orkla har vi tillsammans med Axfood och Fiskbranschens Riksförbund gemensamt engagerat oss i att få till en lösning vad gäller avtal om fiskefångster som möjliggör för både Axfood/Orkla och andra att fortsatt sälja MSC-certifierad fisk. Vi har sökt och fått stöd från våra branschkollegor i både industri- och handelsled. Så för att förhindra att konkurrensen snedvrids och vi förlorar konkurrenskraft (sill efterfrågas ju inte minst vid högtiderna) behövs en politisk lösning om fångstkvoterna. Den 21 september anmäldes en riksdagsfråga som ledamoten i Miljö och Jordbruksutskottet Magnus Oscarsson lämnade in. Nu ligger frågan hos Landsbygdsministern Jennie Nilsson. Låt oss hoppas att hon kan bidra till en lösning så att vi får MSC-märkt sill även i framtiden!