Måndag 26 augusti deltar landsbygdsminister Jennie Nilsson i Nordiska ministerrådet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (MR-FJLS) i Reykjavik.

Hur klimatförändringarna påverkar det nordiska jord- och skogsbruket och hur länderna kan bli bättre på att klimatanpassa de gröna näringarna är de två viktigaste frågorna på dagordningen vid ministermötet i Reykjavik. Till grund för diskussionerna ligger rapporter beställda av MR-FJLS om effekterna på jord och skog av den extremt torra sommaren 2018.

– Jag ser fram emot att föra samtal med mina nordiska ministerkollegor om hur vi kan underlätta de gröna näringarnas klimatanpassning och hur vi gemensamt kan stå bättre rustade mot en sådan omfattande torka som vi hade förra sommaren, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

På dagordningen står även bland annat revidering av de nordiska näringsrekommendationerna, fortsatt samarbete inom ramen för det offentlig-privata samarbetet för växtförädling, samt arbetet med förlorade fiskeredskap.