Ljusteknikföretaget TopRight Nordic får uppdraget att leverera SMART LED™, LED-belysning till MAXI ICA Stormarknad Universitetet i Örebro. Ordervärdet är ca 750 tkr.

– Energibesparing med 30 000 kWh per månad blir resultatet när MAXI ICA Stormarknad Universitetet i Örebro väljer SMART LED, LED-belysning från TopRight Nordic.  

– Förbättrade ljusförhållanden är också en viktig aspekt men helt klart driver minskade drift och underhållskostnader affärerna. Marknaden inom LED teknologin rör sig nu snabbt vilket ger oss stora möjligheter till ökad försäljning och inte minst visar ICA Maxis beställning detta, säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic.

Energibesparingen för belysning är normalt mellan 50-90 procent, beroende på jämförelsebelysningens typ och ålder. LED-lysrörens mångfaldiga livslängd jämfört med konventionella lysrör innebär märkbart lägre drift och underhållskostnader för belysningen. Energibesparingen betalar investeringen på mycket kort tid, vanligtvis under 2 år.

-För vår butik är hållbarhet viktigt och vi jagar hela tiden lösningar för att minska vårt avtryck i miljön. Den sista pusselbiten för att minska energiförbrukningen i butiken är belysningen. Genom att byta till LED-lysrör blir vi en av de mest energieffektiva ICA Maxibutikerna i Sverige, säger Patrik Persson, VD ICA Maxi Universitetet.

Installationen beräknas till oktober 2019 och ordervärdet för TD Light / TopRight Nordic ligger på 750 000tkr.