Lidl Sverige har förvärvat en fastighet i Sollefteå med syftet att omlokalisera befintlig butik från Storgatan till Hågesta. Den nya butiken kommer att få en större försäljningsyta med ett bredare sortiment än den gamla butiken och beräknas öppna hösten 2021.

Lidl köper en 11 000 kvadratmeter stor tomt av NP3 Fastigheter AB och planerar att bygga en helt ny butik med en försäljningyta på 1300 kvm. Butiken byggs för att uppfylla de högt ställda hållbarhetskraven för certifieringen Breeam med bland annat snabbladdstolpar för elbilar, solceller och sedumtak. Butiken får cirka 120 parkeringsplatser och en mycket bra placering vid en av huvudinfarterna till Sollefteå med god tillgång till kollektivtrafik. 

– Vi tror på Hågestaområdet i Sollefteå och det är en viktig satsning som Lidl väljer att göra i området. Vi ser med tillförsikt fram emot Lidls etablering med sin höga ambition i miljö och hållbarhet. Vi tror detta ger extra stimulans för ytterligare hållbart byggande på våra byggrätter i området, säger Andreas Nelvig, vd NP3 Fastigheter ABCitat, säger NP3 Fastigheter.

Läs också:Idag togs det första spadtaget i bygget av Lidls helt klimatneutrala butik

Lidls befintliga butik på Storgatan i Sollefteå håller öppet som vanligt tills den nya butiken i Hågesta beräknas öppna till hösten 2021. Samtliga medarbetare kommer att erbjudas tjänster i den nya butiken. 

– Vi har under en längre tid letat efter den perfekta platsen för att omlokalisera vår butik och nu kommer vi kunna erbjuda Sollefteborna en större butik med hela vårt sortiment. Vi har hittat det bästa tänkbara läget med bra kommunikationer och hög synlighet, säger Johan Vennerström, Fastighetschef på Lidl Sverige.

Den nya butiken byggs enligt Breeam Excellent-standard, en certifiering med en av de högsta miljöprofiler en nyproduktion kan uppnå. För att byggnadens ska erhålla certifiering måste den uppfylla en rad krav på bland annat energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering. Även faktorer som tillgänglighet för icke bilburna kunder och val av byggnadsmaterial vägs in i processen.

Butiken får stora fönsterpartier som drar nytta av naturligt ljus för att spara på energin och den energisnåla belysningen styrs av närvarodetektorer. Solcellerna på taket kompenserar delvis för den el som används och går även till laddstationer som finns tillgängliga för besökare med elbil eller elcykel. På parkeringen kommer ekozoner anläggas som ser till att insekts-, fågel- och djurlivet kan frodas med målet att antalet arter på platsen ska vara högre efter bygget av den nya butiken än före.