Lidl är Sveriges snabbast växande livsmedelskedja och närmar sig 200 butiker under 2020. I november invigs Lidls tredje centrallager i Örebro och våren 2020 invigs det nya huvudkontoret i Barkarby. Som ett steg i att skapa de bästa förutsättningarna för tillväxt och expansion samt de drygt 4200 medarbetarna har Lidl investerat i Benify, en individuellt anpassad medarbetarportal.

Lidls ambition är att vara branschens bästa arbetsgivare för alla medarbetare i samtliga delar av verksamheten. De drygt 4200 medarbetarna har alla olika förutsättningar och jobbar i butiker, på lager och kontor över hela landet, från Trelleborg i söder till Skellefteå i norr. Medarbetarportalen Benify är en möjlighet att personalisera och individualisera förmåner och administrativa processer.

Helena Erlingsjö, HR-direktör Lidl Sverige.

– Våra medarbetare är vår viktigaste resurs, och jag är jätteglad över att nu kunna erbjuda alla våra medarbetare något som förenklar i vardagen. Som anställd har man olika förväntningar på sin arbetsgivare och Benify är ett sätt att möta allas olika behov och en tydlig önskan om att själv kunna välja förmåner, rabatter och erbjudanden, säger Helena Erlingsjö, HR-direktör Lidl Sverige.

Portalen kommer att vara individuellt anpassad för alla medarbetare, för att de ska kunna välja förmåner utefter vad som passar var och en. I portalen kan man bland annat ta del av erbjudanden, e-lönebesked, personalrabatter samt digital fond- och pensionsrådgivning från Benifys systerbolag Lifeplan.

– Vi har en tydlig vision om att alla våra medarbetare ska vara stolta Lidl-ambassadörer och detta är ett stort steg får att nå dit. Vi hoppas att Benify ska bidra till att potentiella och befintliga medarbetare ser oss som en modern och transparent arbetsgivare som lever upp till förväntningar och därmed också ett företag som man stannar kvar hos och växer med, avslutar Helena Erlingsjö.

Benify är den största medarbetarportalen i världen, en portal som syftar till att attrahera, engagera och behålla rätt kompetens. Portalen är också ett viktigt steg i Lidls övergripande digitaliseringsprocess.