Maria Forshufvud har valts in som ny styrelseledamot och är utsedd till styrelseordförande i branschorganisationen Svenska Köttföretagen.

Svenska Köttföretagen är branschorganisation för de största slakterierna i Sverige som levererar över 90 procent av det svenska köttet till svenska konsumenter. Bolaget har en bred verksamhet inte minst genom sin verksamhet som genetikleverantör till Sveriges grisföretagare.

– Jag ser fram emot att vara delaktig i utvecklingen av en av Sveriges absolut viktigaste livsmedelsproduktioner och driva framtidens frågor för en hållbar svensk köttproduktion. Köttföretagen spelar en viktig roll för att attrahera fler till branschen, skapa förbättrad lönsamhet och bra förutsättningar för produktionen av svenskt nöt-, gris- och lammkött, säger Maria Forshufvud.

Maria är agronom och senior kommunikationsstrateg med djup kunskap om livsmedelsbranschen och lång erfarenhet av bland annat varumärkesutveckling. Hon har senast arbetat som vd för Svenskmärkning AB, innan var Maria Forshufvud vd på Svenskt Kött och hon driver idag företaget Forshufvud Kommunikation AB.

Viktor Tornberg styrelseledamot och vd på KLS
Tv: Maria Forshufvud och Viktor Tornberg styrelseledamot och vd på KLS

– Vi är mycket glada över att knyta Maria till vår verksamhet. Maria har lång erfarenhet och ett brett kontaktnät från hennes tidigare befattningar i den svenska livsmedelsbranschen. Svenskt kött har ett grundmurat förtroende hos den svenske konsumenten. Vår uppfattning är att Maria är rätt person för att leda oss i arbetet med att vidareutveckla den positionen utifrån de utmaningar som branschen står inför, säger Viktor Tornberg styrelseledamot och vd på KLS.