Den svenska FoodTech-startupen Mycorena har stängt en A-runda som är den största någonsin inom alternativa proteinkällor i Norden, och en av de mest omfattande i hela Europa.

Bolaget har siktet inställt på att revolutionera produktion och konsumtion av protein med hjälp av Promyc, ett svampbaserat alternativ till lågpresterande animaliska och växtbaserade proteinkällor. Kapitalet ska primärt användas för att ta Promyc från en innovation i demoskala med stor potential till en kommersialiserad produkt med omfattande genomslag.

Det senaste årtiondet har intresset för växtbaserade proteinkällor ökat explosionsartat. Samhällelig medvetenhet om de negativa effekterna från industriell produktion av animaliska proteiner har varit en nyckelfaktor. På senare tid har svampbaserade produkter blivit befästa som nästa stora kliv i utvecklingen av nya proteinkällor. Investeringar på området har ökat dramatiskt i takt med att svampsektorn har blivit redo för kommersialisering. Med en färdigställd A-runda på 240 miljoner kronor tar Mycorena en självklar plats i framkanten av denna utveckling.

– Denna milstolpe är ett uttryck för de exponentiella framsteg vi gjort under det senaste året. På en runda har vi rest mer kapital än från samtliga tidigare kapitalanskaffningar tillsammans, och vår totala finansiering har tredubblats. Förtroendet för Mycorena från befintliga och nya investerare är ett kvitto på ett väl utfört arbete, en stark morot för att aldrig nöja sig, och en sporre till att åstadkomma än mer i framtiden!”, säger Anton Johansson, Chief Financial Officer.

A-rundan, som säkrats både genom nyemission och genom lån för att bygga en produktionsanläggning som är den första i sitt slag, höjer bolagets totala finansiering till bortom 350 miljoner kronor. Den framgångsrika rundan välkomnar flertalet nya investerare till bolaget, medan en stor andel av de befintliga aktieägarna har utökat sina åtaganden till bolagets vision om en svampbaserad framtid. Allt detta på rekordtid, eftersom endast dryga sex månader har passerat sedan stängningen av en runda på 77 miljoner kronor under 2021.

Dessa framgångar speglar Mycorenas senaste period av exponentiell tillväxt. Efter att ha lanserat Promyc så sent som 2019 etablerade bolaget sin demonstrationsanläggning och sitt nya huvudkontor 2021. Med benämningen Mycorena Innovation and Development Center (MIND) är anläggningen den största av sitt slag i hela Europa, och har möjliggjort snabb uppskalning och tillväxt i affärsmöjligheter, IP-generering, och produktutveckling. Nu är tiden kommen för att påbörja kommersialisering.

Ramkumar Nair, grundare och VD.

– Tack vare vår snabba tillväxt, och expansionen i Mycorena Innovation and Development Center, har vi lyckats skala upp i en takt som vi aldrig hade trott var möjligt. Kapitalet vi säkrat genom vår A-runda kommer vara avgörande för att snabba på utvecklingen ännu mer. Det låter oss investera kraftigt i både innovation och tillväxt och desto mer viktigt tar det oss ett steg närmare att driftsätta vårt Promyc Production Plant som är den första av sitt slag och unik i hela världen, säger Ramkumar Nair, grundare och VD.

För att svara på de urstarka marknadstrenderna inom alternativa proteinkällor, och skarpa ökningar i efterfrågan på Promyc, påbörjade Mycorena byggandet av Promyc Production Plant (3P) under 2021. Med driftstart under tidiga 2023 kommer den vara Nordens första anläggning för produktion av mykoprotein att uppföras sedan industriell tillverkning av filamentösa svampar uppfanns för flera årtionden sedan. I Falkenberg kommer den ha geografisk närhet såväl till flera ledande nordiska aktörer inom mat- och dryckesproduktion som till ett livskraftigt landskap och ekosystem för livsmedelsinnovation.

– På väldigt kort tid har Mycorena skapat stort intresse kring bolaget och sin innovativa produkt, Promyc. Stort tack till alla investerare som tror på oss – Mycorena har nu möjlighet att accelerera byggnationen av dess första storskaliga produktionsanläggning i Falkenberg, säger Tore Sveälv, styrelseordförande.

Sedan bolaget grundades i slutet av 2017 av Ramkumar Nair har Mycorena växt från ett ambitiös forskningsprojekt till ett av Europas snabbast växande och mest innovativa aktörer inom sektorn för alternativa proteinkällor. Genom stängningen av en historisk A-runda har FoodTech-bolaget kommit ett steg närmare att fullfölja sin vision om att vara världsledaren inom svampteknologi för att driva en hållbarhetsrevolution. Bolaget har ett rykte som bygger på innovation, där man lanserat flera omvälvande produkter, inklusive världens första svampbaserade fettprodukt, tillsammans med det redan framgångsrika Promyc.

Tillsammans med sina samarbetspartners från livsmedelsindustrin både i Norden och i Europa driver Mycorena nu på sina kommersiella ambitioner, och ämnar lansera fler veganska produkter med Promyc som nyckelingrediens på marknaden. Genom att anamma konceptet hybridprodukter, med både Promyc och andra växtbaserade ingredienser, satsar nu företaget på att lansera nya typer av produkter tillsammans med ett antal stora livsmedelsföretag under året.