Idag har vd Anders Fredriksson signerat att Norrmejerier förbinder sig att sätta klimatmål i linje med Parisavtalet. Åtagandet, som har signerats av vd Anders Fredriksson, sker inom Science Based Targets initiative, ett internationellt samarbete mellan bland andra FN och Världsnaturfonden WWF.

Anna-Karin Karlsson, hållbarhetsdirektör på Norrmejerier.‎

–   Vad vi äter avgör hur både vi, djuren och planeten mår. Våra mjölkbönder ser till att vi får nyttig mat från hållbara lantbruk i Norrland. Samtidigt har vi som mejeri ett ansvar att göra det vi kan för att minska den globala uppvärmningen, säger Anna-Karin Karlsson, hållbarhetsdirektör på Norrmejerier.‎

För att minska klimatpåverkan förbinder sig Norrmejerier nu till Parisavtalets mål om att hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader. Åtagandet sker inom ramen för det internationella samarbetet Science Based Targets initiative (SBTi) och har signerats av vd Anders Fredriksson. Nästa steg blir att sätta vetenskapligt baserade klimatmål på fem respektive tio till femton år som ska granskas och godkännas av SBTi.

– ‎‎  Klimatförändringarna påverkar alla. För att säkra framtiden för kommande generationer, krävs åtgärder på alla nivåer i samhället. Vår verksamhet inkluderar allt från jordbruk och produktion till kyllagring och transporter. Genom att sätta vetenskapligt baserade klimatmål kan Norrmejerier arbeta ännu mer systematiskt med hållbarhet, säger Anna-Karin Karlsson.

Norrmejerier har sedan tidigare genomfört ett flertal åtgärder för att minska sina koldioxidavtryck. Energiförsörjningen på mejerierna är till 99 procent förnybar, dessutom har samdistribution och högre andel klimatsmarta drivmedel bidragit till att minska företagets utsläpp. För att ytterligare minska den egna verksamhetens klimatpåverkan öronmärkte Norrmejerier 2020 tio miljoner kronor som ska investeras under fem år för en klimatväxling. Pågående år sker exempelvis satsningar på minskat matsvinn och energieffektivisering.