Att lokalt anpassa sitt sortiment och erbjuda kunder möjligheten att köpa närproducerade varor från lokala leverantörer har alltid varit viktigt för ICA-butikerna. Men även för små leverantörer är ICA-butikerna viktiga. I en ny undersökning anger sex av tio lokala leverantörer att en lokal butik är deras viktigaste försäljningskanal. Nu tar ICA ytterligare steg för att förenkla för små leverantörer att sälja sina produkter direkt till sin lokala ICA-butik.

FOTO:Omslagsbild, Jessica Gow

Under 2017 lanserade ICA sin orderportal för att underlätta för lokala leverantörer och ICA-butiker runt om i Sverige att hitta varandra och på så sätt öka försäljningen av svenska närproducerade råvaror.

Nu underlättar ICA ytterligare för små lokala företagare att sälja sina produkter i någon de 1300 ICA-butikerna genom att:
– samla all information kring hur man går tillväga för att nå ut till sin lokala ICA-butik på den nya sidan icagruppen.se/leverantörer.
– förenkla regelhanteringen för att ytterligare minska tröskeln för små lokala livsmedelsproducenter att sälja sina produkter till fler butiker.
– ICA höjer gränsen från 5 till 15 ICA-butiker för när det krävs certifiering av extern part av leverantören.

– Vi är alla beroende av att svensk livsmedelsproduktion fungerar. ICA har ett stort ansvar i dessa tider då lokala livsmedelsproducenter riskerar att slås ut till följd av Corona-viruset och därför genomför vi nu ett antal förändringar som förenklar processen för dessa företag att sälja sina varor i en ICA-butik. Vi gör det för att våra kunder efterfrågar närproducerade varor men också för att lokal livsmedelsproduktion är viktig för ICA och de lokala samhällena, säger Anders Svensson, vd på ICA Sverige.

Att den lokala ICA-butiken är en viktig försäljningskanal för många små leverantörer är det ingen tvekan om. ICA har nyligen genomfört en enkät* bland 246 leverantörer som använder ICA orderportal där det bland annat framkom att:
– 9 av 10 angav ”direkt till enskild butik/butiker” som topp 3 över viktigaste försäljningskanalerna.
– knappt 2 av 3 (64 procent) tror att de kommer ha en större direktförsäljning till enskilda butiker inom 5 år.
– 7 av 10 (69 procent) av de tillfrågade leverantörerna har en årlig omsättning på mindre än 5 miljoner.

Enskilda butiker viktigaste försäljningskanalen
Nästan 6 av 10 (57 procent) uppger att den viktigaste försäljningskanalen är direkt till enskild butik/butiker. 10 procent uppger grossister, direkt till privatpersoner 10 procent, butikskedja/dagligvaruleverantörer via central upphandling 8 procent, egen gårdsbutik 5 procent, annan/andra gårdsbutiker 2 procent och annat 11 procent.

*Enkäten genomfördes under andra hälften av januari månad 2020. Totalt svarade 246 leverantörer enkäten.