Norska sjömatsproducenter innehar fyra av tio topplaceringar i 2019 års Coller FAIRR Protein Index. Indexet rankar 60 av världens största proteinproducenter utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Foto: Marius Fiskum / Norges sjømatråd

Coller FAIRR Protein Index baseras på hur världens största producenter av kött, mejeri och sjömat presterar utifrån en rad hållbarhetsfaktorer. Världens största producent av lax, Norska MOWI, innehar förstaplatsen i årets index. Lerøy, som hade förstaplatsen 2018, hamnar i år på en tredjeplats. På sjätte plats finns Grieg Seafood och på nionde plats Salmar. Det innebär att alla norska laxproducenter som finns med på listan placerat sig bland de tio främsta proteinproducenterna i världen.

Sigmund Bjørgo, Fiskeriutsending till Sverige på Norges Sjømatråd. Foto: Marius Fiskum / Norges sjømatråd

– Årets Coller FAIRR Protein Index är ett bevis på att norskt vattenbruk står för en av de mest hållbara matproduktionerna i världen, säger Sigmund Bjørgo, Fiskeriutsending till Sverige på Norges Sjømatråd.

 Konsumenter vill veta varifrån maten kommer
– Allt fler konsumenter vill veta varifrån deras mat kommer och att den produceras på ett hållbart sätt. Att norska sjömatsproducenter innehar fyra av tio topplaceringar globalt är ett kvitto på att norsk lax är ett bra val för medvetna konsumenter. Att äta mer sjömat med norskt ursprung är perfekt för den som vill minska utsläppen, säger Sigmund Bjørgo.

Foto: Marius Fiskum / Norges sjømatråd

Coller FAIRR Protein Index listar företag utifrån flera olika faktorer som exempelvis materialhantering samt miljömässiga och sociala aspekter av produktionen. Det är världens enda riktmärke som rankar animaliska proteinproducenter och både lyfter fram utmaningar och förbättringsområden samt ”best practice”. Syftet är att möjliggöra välgrundade investeringsbeslut i proteinsektorn.

De norska sjömatsproducenterna har utmärkt sig positivt utifrån de flesta undersökta faktorerna, såsom livsmedelssäkerhet, avfall och föroreningar, vattenanvändning, antibiotika, djurskydd, utsläpp av växthusgaser, avskogning samt biologisk mångfald.

– Norskt havsbruk lyfts speciellt fram som ett positivt exempel när det gäller antibiotikaanvändning och fiskvälfärd. Indexet visar hur viktigt det är med transparens och aktivt hållbarhetsarbete inom matproduktionen. Något vi arbetat intensivt och länge med i branschen i Norge, säger Sigmund Bjørgo.

Hela rapporten finns att läsa här: https://www.fairr.org/index/request-download