Nu blir det ännu tydligare att Arlas färska mjölk kommer från lokala gårdar. På förpackningarna kommer en tydlig märkning visa från vilken del av Sverige mjölken kommer.

– För konsumenten är det en trygghet att veta var maten kommer ifrån. Arla Ko® mjölk har alltid varit 100% svensk och nu gör vi det ännu tydligare och enklare för konsumenten att välja mjölk från sin region. Det som kommer hemifrån smakar helt enkelt bäst, säger Kristina Hammerö, kategoriansvarig för mjölk på Arla.

Med lokala gårdar och mejerier, från södra till norra Sverige, erbjuder Arla 100% svensk, färsk och god mjölk. Genom en skonsam process behåller mjölken sin naturliga och unika goda smak. Den relativt korta hållbarhetstiden på 7–9 dagar är en garant för färskhet, liksom de korta transporterna från produktion till butik.

För Arlas ägare, mjölkbönderna, är hållbarhetsfrågan central. Lika självklart som det är för bönderna att ta hand om sina kor på bästa sätt, är det viktigt för dem att värna om naturen och miljön.

Mellersta regionen

– I den mellersta regionen har vi ett gammalt kulturlandskap som lämpar sig för mjölkproduktion. För mjölkens goda karaktär och för miljön är det även viktigt med korta avstånd från ko till konsument. I min krets är vi många bönder med stort hållbarhetstänk och givetvis är det bra att även konsumenterna nu blir medvetna om att de dricker närproducerad mjölk av hög kvalitet från gårdar där korna mår bra, säger Ewa Lööw, Arlabonde och kretsordförande i Örebro.

Hållbarhetsarbetet genomsyrar det bondeägda kooperativet Arla och det innefattar god djuromsorg, hållbar mjölkproduktion och korta transporter. I dagsläget är redan alla svenska Arlamärkta transporter 100% fossilfria och det vidtas åtgärder på regelbunden basis för att förbättra alla led i kedjan.

– En positiv nyhet är att plasten i dessa förpackningar nu är växtbaserad och att vi med det minskar vår koldioxidpåverkan med 960 ton per år, för mjölk, fil och grädde. Ett glas mjölk har redan idag betydligt lägre klimatavtryck jämfört med för 20 år sedan. Vi fortsätter att sträva mot netto noll klimatavtryck före 2045, säger Ann Freudenthal, ansvarig för hållbarhetskommunikation på Arla.

Fakta:

  • 7 av 10 konsumenter i Sverige har en Arlagård som sin närmaste mjölkgård.
  • Dekoren kommer att bytas ut succesivt över hela landet, i takt med att tidigare förpackningsmaterial tar slut, för att undvika materialsvinn.