Skogaholm fortsätter att arbeta för en minskad klimatpåverkan genom ett samarbete med konsumentappen PantaPå. Nu kan du panta dina Skogaholmspåsar på någon av Sveriges över 5000 återvinningsstationer.

Från och med i dag kan du panta dina Skogaholmspåsar i plast med hjälp av PantaPå-appen. Syftet med samarbetet är att få konsumenter att tänka till kring vikten av att återvinna plastförpackningar och minska mängden plast som hamnar i naturen. Genom att ge plastpåsar ett värde ökar sannolikheten att förpackningar återvinns från 18% till över 80%*.

Själva pantningen görs genom att ladda ner PantaPå-appen, ta sig till närmaste återvinningsstation som hittas i appen, skanna streckkoden på Skogaholmspåsen och kasta den i rätt behållare. Därefter får man en rabattkupong på nästa köp av bröd från Skogaholm.

Suwar Mert, grundare och vd för PantaPå.

– Genom att så många svenska hushåll nås via Skogaholms brödpåsar hoppas vi att användningen av appen ökar och att många fler varumärken hoppar på tåget för ökad återvinning av plast, säger Suwar Mert, grundare och vd för PantaPå.

Läs också: Så här enkelt pantar du med appen PantaPå

Arbete för minskad plastanvändning

Sedan 2008 ingår varumärket Skogaholm i Fazer. Skogaholm arbetar aktivt med att minska sin klimatpåverkan och omfattas av Fazers övergripande hållbarhetsmål. Fazer har bland annat skrivit under ”Plastinitiativet 2022” som innebär att hela den svenska verksamheten åtagit sig att ställa om till 100% återvinningsbara förpackningar senast 2022.

Mariana Edge, hållbarhetsanvarig, Fazer Sverige.

Optimerade och mer hållbara förpackningar har minskat användningen av plast på Fazer. Genom att tunna ut plasten och minska brödförpackningarna har man fått ned användningen av plast med 81 ton sedan 2017. Majoriteten av plastförpackningarna är även materialåtervinningsbara.

Läs också: Fazer har tecknat avtal om att köpa Kaslink

– För oss är arbetet med att minska användningen av plast och att använda återvinningsbara förpackningar en självklarhet. Vi arbetar aktivt mot klimatförändringarna och har antagit nya hållbarhetsmål som stöder vår resa till att bli ett modernt, hållbart matföretag. Vi behöver vidta åtgärder för att bidra till en mer hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion, säger Mariana Edge, hållbarhetsanvarig, Fazer Sverige.

Åtagande för ett renare Östersjön

Att arbeta för återvinningsbara förpackningar och öka kännedomen om hur man ska återvinna dem är en del av Fazers Östersjöåtagande i samarbete med Baltic Sea Action Group (BSAG). Fazer har förbundit sig att utveckla sin produktion, sina arbetsmetoder och sitt materbjudande så att de bidrar till att främja den ekologiska balansen i Östersjön.

– Östersjöfrågan ligger oss nära och har länge varit en hjärtefråga för både Fazer och Skogaholm. Vi förnyade vårt åtagande för Östersjön 2018–2022 där ett fokusområde är att stöda cirkulär ekonomi genom att möjliggöra säker återvinning av näringsämnen, förebygga avfall och svinn, samt effektivisera materialanvändningen, fortsätter Mariana.

Skogaholms kampanj tillsammans med PantaPå pågår från och med 12 augusti 2019 och tills vidare.