Orkla vill att omställningen till ett cirkulärt flöde av förpackningar påskyndas. Målet är att alla Orklas förpackningar återvinns och är gjorda av återvunnet eller förnyelsebart material senast 2025. Nu införs återvunnen plast i dryckesflaskor från BOB och FUN Light vilket minskar klimatpåverkan med 75 procent, vilket motsvarar utsläppen från 600* bilar per år i Sverige.

Omställningen till ett cirkulärt flöde av förpackningar är en nödvändighet. Alla aktörer i livsmedelskedjan måste ta sitt ansvar för att få till detta och minska förpackningars klimatpåverkan. Orkla har som mål att senast 2025 ska alla förpackningar återvinnas och vara gjorda av förnyelsebart eller återvunnet material. För att detta ska kunna bli verklighet behöver både insamlings- och återvinningstakten öka så det finns tillräckligt mycket återvunnen råvara att producera fler klimatvänliga förpackningar av.

– Som ett av Sveriges största livsmedelsföretag vill vi ta ansvar för att minska våra förpackningars klimatpåverkan. Vi ser kontinuerligt över vår förpackningsportfölj för att identifiera gap och möjligheter var vi kan göra förbättringar eller utveckla nya förpackningar med mindre påverkan på vår planet. Genom att använda 100 procent återvunnen plast i dryckesflaskor från BOB och FUN Light minskar vi vår klimatpåverkan med 75 procent, vilket motsvarar utsläppen från 600 bilar per år i Sverige. Det är vi stolta över, säger Henrik Julin, VD Orkla Foods Sverige.

Förpackningar har många funktioner att fylla. Den främsta uppgiften är att skydda och bevara innehållets kvalitet, men även att bidra till en ökad hållbarhet på maten och att vara en del av det cirkulära kretsloppet. Förpackningar har också en viktig roll när det kommer till att minska vårt matsvinn.

Det finns idag inte tillräckligt mycket material som återvinns. Därför är det viktigt att hela värdekedjan verkar för att återvinningsgraden ökar så att fler förpackningar kan materialåtervinnas och nyproduceras av återvunnet och förnyelsebart material.

Redan 2016 gick Orkla in i pantsystemet och införde pant på plastflaskor från BOB och FUN Light. Statistik visar att över 60 procent av flaskorna pantas. Dessutom blåses flaskorna direkt på anläggningen i Kumla, vilket har minskat transporterna med 80 procent jämfört med att använda färdigblåsta flaskor.

Genom ett samarbete med PantaPå kan man panta alla tvätt- och rengöringsprodukter från Grumme. Man scannar förpackningen via en app och lägger den i rätt behållare på återvinningsstationen. I appen samlar man pantpengar som går att lösa in och får information om hur mycket koldioxid man sparar. Orkla är också del i flera forskningsprojekt som syftar till att få fram nya material.

*Källa: Trafikanalys och Naturvårdsverket