Coca-Cola European Partners implementerar Einrides autonoma, elektriska transportsystem som en del i arbetet att expandera inom digitaliserad distribution. I samarbete med Axfood lanseras en pilot i början av 2020 på Coca-Cola European Partners anläggning i Jordbro utanför Stockholm, där Einrides förarlösa fordon introduceras i ett transportflöde mellan respektive företags lager.

Coca-Cola European Partners ansvarar för all produktion, distribution och försäljning av varumärkena i Coca-Colas produktportfölj i Sverige. Coca-Cola European Partners har ett kontinuerligt fokus på innovation och teknik som är både effektiv och hållbar. Detta steg är också i linje med DLF:s transportinitiativ som undertecknades tidigare i år med målet att uppnå 100 procent fossilfria transporter till 2025.

– Vårt partnerskap med Einride är början på en omställning till ett mer hållbart och effektivt transportsystem som gör att vi kan minska våra utsläpp. Som ett av Sveriges ledande FMCG-företag arbetar vi kontinuerligt med att hitta innovativa lösningar som rustar oss för framtiden. Det känns spännande att nu inleda partnerskap med innovation- och teknikbolag och kunder, för att tillsammans skapa synergier som tar oss framåt, säger Sofie Eliasson Morsink, VD Coca-Cola European Partners Sweden.

Digitalisering, elektrifiering och automatisering är de viktigaste byggstenarna i Einrides lösning, som har potential att minska koldioxidutsläppen med 90 procent. Partnerskapet med Coca-Cola European Partners kommer att löpa under de närmaste åren och utforska möjligheterna att förbättra hållbarhet och effektivitet i transportnätverket.

– Transporter står för cirka sju procent av de globala koldioxidutsläppen och har bara genomgått stegvisa förändringar de senaste decennierna. Vi är stolta över att ett ledande FMCG-företag som Coca-Cola European Partners valt att ansluta sig till den växande rörelse som idag finns kring intelligenta transporter. De visar branschen och samhället att det finns en bättre och mer hållbar lösning för att transportera varor, vilket också är säkrare och effektivare än det system vi har idag, säger Robert Falck, VD och grundare av Einride.

Samarbetet mellan Coca-Cola European Partners och Axfood är ett bra exempel på hur starka aktörer i samma bransch samarbetar för en mer hållbar framtid.

– Inom vår egen lastbilsflotta arbetar vi strategiskt med att variera våra fordons- och bränsletyper i syfte att minska vår miljö- och klimatpåverkan. Samarbetet med Einride och Coca-Cola European Partners är ett innovativt och spännande kliv inom fordonselektrifiering men också ett första steg för att lära oss mer om möjligheterna med autonoma fordon, säger Helena Blom, transportchef Dagab, Axfoods inköps – & logistikbolag.

Läs också: Vad vi tidigare skrivit om Coca-Cola