Årets totalskörd av spannmål beräknas till sex miljoner ton, vilket är i nivå med förra årets resultat. Totalskörden är elva procent större än genomsnittet för de senaste fem åren, där år 2018 sticker ut med missväxt på grund av torka och värme. Även i år har torrt väder minskat skördenivåerna på en del håll i landet. Det framgår av ett pressmeddelande. 

Torka efter vårsådden och även senare under odlingssäsongen har lokalt minskat skördeutfallet. Men flertalet platser i landet har fått normala regnmängder. I Norrland har ihållande höstregn försenat skörden, och delar av arealerna befaras bli obärgade.

Höstvetearealen minskade med 20 000 hektar jämfört med förra årets rekordstora areal, och totalskörden minskade med 260 000 ton. Hälften av den totala spannmålsskörden utgörs av höstvete.

Havrearealen ökade med 35 000 hektar, och totalskörden av havre ökade med 144 000 ton, till totalt 815 500 ton. Det är den största havreskörden sedan år 2013

Raps- och rybsskörden minskade med tio procent

Totalskörden av raps och rybs beräknas preliminärt till 344 100 ton, vilket är tio procent mindre än i fjol. Minskningen beror främst på lägre hektarskörd och minskad areal av den dominerande höstrapsen. Jämfört med femårsgenomsnittet är totalskörden av raps och rybs sju procent större i år.

Totalskörden av ärter tangerar fjolårsnivån

Den totala skörden av ärter beräknas till 74 300 ton, vilket är i nivå med både fjolårsskörden och femårsgenomsnittet. Totalskörden av åkerbönor beräknas preliminärt till 56 500 ton, vilket är i nivå med förra årets totalskörd men 31 procent under femårsgenomsnittet.