-Vi behöver Food Valley of Sweden – ett  Silicon Valley för mat. Tillsammans kan vi skapa hållbara kretsloppsbaserade system för framtidens mat. Det menade ett 60-tal tunga representanter för näringsliv, akademi och samhälle vid onsdagens Innovationsforum på Foodhills.

På bilden: Från vänster: Lennart Svensson, Food Valley of Sweden, Bengt Persson, Foodhills, Lennart Hjulström, Food for Progress, Lotta Törner , Livsmedelsakademin och Per-Anders Langendahl, SLU. Fotograf: Lars Höök

Med på mötet fanns även företrädare för industrin såsom ABB, Orkla och Findus men också från forskningen främst SLU, RISE och Stiftelsen Lantbruksforskning. Även företrädare för odlare och handel fanns på plats.

”Det behövs en fysisk plats där vi kan mötas, utbyta erfarenheter och testa idéer. Alla led i värdekedjan måste vara med i arbetet att utveckla en kretsloppsbaserad och hållbar livsmedelsproduktion var en av slutsatserna från mötet.”

Lotta Törner, vd för Livsmedelsakademin.

− Vi är många som vill bidra till bygget av ett cirkulärt livsmedelssystem, men vi måste arbeta tillsammans och inkludera alla delar i livsmedelskedjan, säger Lotta Törner, vd för Livsmedelsakademin. Det här är en startpunkt i det arbetet. 

Lennart Svensson ordförande i Food Valley of Sweden.

− Foodhills är en unik anläggning för utveckling av cirkulära system där flera aktörer kan samverka, säger Lennart Svensson ordförande i Food Valley of Sweden.

Bengt Persson, styrelseordförande Foodhills
Fotograf: Lars Höök

−  Sverige har goda förutsättningar att åstadkomma något riktigt bra när det gäller cirkulär livsmedelsproduktion. Om vi inte tar vara på våra möjligheter blir vi akterseglade av andra länder, säger Foodhills vd Bengt Persson och bjuder in till en fortsatt dialog mellan aktörerna längs värdekedjan tillsammans med Livsmedelsakademin och Food Valley of Sweden.