Maten vi äter står för 20 procent av svenskarnas totala klimatavtryck. Med en vilja att förändra och kloka val kan måltiderna bli både mer hållbara och klimatsmartare. Nu har Piteå kommuns måltidsservice tagit två initiativ inför hållbarhetsveckan 16-22 september, för att bidra till en hållbar utveckling: en regional konferens 17 september om den offentliga måltiden tillsammans med Nära mat, Länsstyrelsen samt en hållbar meny under veckan för såväl skolbarn som äldre.

Maten vi äter – produktionen, transporterna och konsumtionen – har en stor inverkan på miljön. En femtedel av svenskarnas klimatpåverkan kan härledas till maten vi äter, enligt Naturvårdsverket hemsida.

– Importen har ökat kraftigt under de senaste decennierna, samtidigt som produktionen av vår hållbara norrbottniska och svenska mat minskat. Det gör att konsumtion av mat i Sverige ger stora miljöavtryck globalt. Det kan handla om minskad biologisk mångfald eller ohållbar vatten- och markanvändning. Därför jobbar vi med målet om en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel, säger Hulda Wirsén, samordnare för Nära Mat, Norrbottens livsmedelsstrategi på Länsstyrelsen.

Piteå kommuns målidsservice har sen tidigare jobbat med att öka andelen lokalproducerad mat på menyn för att bli alltmer miljövänlig. I början av året tog de ett steg till och började på allvar belysa frågan: Hur ska vi utveckla maten i skola och omsorg för att bidra till ett hållbart samhälle? Det landade i beslutet att anordna en regional konferens i samverkan med Nära Mat och Länsstyrelsen i Norrbotten för att belysa frågan, utbyta erfarenheter och kunskap samt inspirera till förändring utifrån folkhälsa, hållbar mat och samhällsutveckling.

Konferens om den offentliga måltiden
Mat som är bra för klimatet är också bra för hälsan, men frågan är bredare än så. Det handlar också om de lokala förutsättningarna och hur vi ska tänka när vi upphandlar livsmedel och hur vi ska jobba för att minska matsvinnet.

Konferensen Den offentliga måltidens betydelse för barn och äldres hälsa rör sig runt dessa frågor och anordnas tisdag 17 september på Nolia City Konferens i Piteå.

– Vi hoppas att konferensen både kan ge svar på några frågor och inspirera till förändring, säger Marita Björkman, ordförande i Fastighets- och servicenämnden.

Konferensen riktar sig till personer som på olika sätt beslutar, påverkar och jobbar med offentliga måltider, allt från kommunalråd, kommunchefer och politiker till strateger och andra tjänstemän som jobbar med frågan i länets alla kommuner.

Helena Lundberg, avdelningschef för Måltidsservice.

– Efter konferensen hoppas vi att deltagarna fått tips om smarta val och ökad kunskap om hållbar mat och att vi kan producera och konsumera vår egna hållbara mat i Norrbotten. Vi hoppas också att rektorer och omsorgschefer är intresserade av måltidens betydelse och kommer till konferensen för att lära sig mer, säger Helena Lundberg, avdelningschef för Måltidsservice.

Klimatsmart meny under Hållbarhetsveckan
Veckan 38 är det SEE-veckan, en vecka när privata aktörer, organisationer, kommuner och myndigheter i Norrbotten lyfter hållbarhetsfrågan lite extra. Konferensen är ett sätt för kommunen att medverka, gratis bussar hela veckan är ett annat. Ett tredje sätt att lyfta klimatfrågan under hållbarhetsveckan är att skolans och omsorgens meny klimatanpassas i högre grad.

I Piteås skolor och förskolor serveras alltid tre alternativ varav ett alternativ är vegetariskt och ett är en veckosoppa. Under hållbarhetsveckan är dessutom maten vald utifrån minskad klimatpåverkan för att visa hur måltiderna kan göra skillnad, att det handlar om våra val och försöka visa alternativ.

– Vi kommer servera kött med lägre klimatpåverkan, exempelvis upphandlad svensk kyckling istället för nötkött. De blir fler växtbaserade måltider, fler baljväxter, rotfrukter och en salladsbuffé utifrån säsong. Sen blir det bulgur istället för ris och potatis- och purjulöksoppa serveras som veckosoppa, säger Helena Lundberg.

– Genom medvetna val och minskat matsvinn kan såväl förskola/skola och äldreomsorg bidra till en bättre miljö. Vi hoppas att både konferensen och den klimatanpassade menyn under veckan 38 kan inspirera fler att välja hållbar mat – både hemma och i det offentliga köket, avslutar Marita Björkman.