Den majspåse som Skellefteå kommun använder idag för utsortering av matavfall innehåller en del fossil plast och man vill nu se över om det finns bättre, mer miljövänliga alternativ. – Användningen av plast måste minska och ersättas av andra material där det går, säger Agneta Lantto Forsgren, verksamhetschef på avfallsenheten Skellefteå kommun.

I två villaområden på Morö Backe och Morön kommer ett test att genomföras under sex månader.Fastighetsägarna får istället för majspåse till matavfallet använda den papperspåse som kommer att delas ut. Informationsmöten för berörda genomförs under vecka 35 och projektet startar sedan i början av september.

– Vi behöver alla bidra för att nå de uppsatta miljömålen. Hur och vilka material vi använder i vår verksamhet påverkar och behöver kontinuerligt utvärderas säger Sara Keisu ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

Försöket kommer att utvärderas genom enkät till användarna, behandling och process i biogasanläggningen samt även hur det rent praktiskt fungerar vid hanteringen för miljöarbetarna. I den sammantagna utvärderingen tas miljö- samt ekonomiperspektivet med. Det är idag ingen större prisskillnad på majs- och papperspåse utan det handlar om vad en omställning skulle kunna kosta. Papperspåse för matavfall är idag det som är vanligast förekommande i övriga Sverige. 130 kommuner använder papperspåse jämfört med 16 som använder majspåse.

– Kundnöjdheten med majspåsen är idag väldigt bra. Den är nedbrytningsbar men en del av den består av fossilplast, dvs ett icke-förnybart material. Vi behöver vi se över om det finns mer miljövänliga alternativ säger Agneta Lantto Forsgren.

Den nedbrytbara papperspåsen är gjord av fiber från huvudsakligen svensk skog vilket gör den mer attraktiv ur ett hållbarhetsperspektiv. Papperet till den påse vi ska testa tillverkas i Kramfors och själva påsarna i Stockholm. Vad gäller majspåsen så kommer råvarorna från Italien och själva tillverkningen sker i Estland. Majspåsen är precis som papperspåsen nedbrytbar. Idag vet man inte säkert hur den del som är av fossil plast i majspåsen påverkar miljön och hur stor risk det är att den bidrar till mikroplastproblemet.