Enligt LRF Konsults rapport Lantbrukets Lönsamhet är lantbruksföretagen 2019 fortsatt påverkade av 2018 års torka. Lönsamheten 2019 förbättras marginellt för växtodling, mjölk och nötkött, medan lönsamheten för grisföretagen försämras. Rapporten är en prognos för lönsamheten 2019 vad gäller växtodling, griskött, mjölk och nötkött, samt verkligt utfall för 2018.

Under 2019 har mjölkpriset varit stabilt. Skörden har generellt sett varit över 5 årssnittet. Och avräkningspriset på gris har ökat, som en följd av Kinas utbrott av afrikansk svinpest. Vi har även ett unikt ränteläge, som spås ligga lågt en lång tid framöver. Dessa positiva faktorer under 2019 har dock inte kompenserat fullt ut för låga ingående lager av spannmål och foder samt höga foderkostnader, säger Per Skargren, segmentchef för Skog och Lantbruk på LRF Konsult.

Det finns många osäkerhetsfaktorer i omvärlden, med handelskonflikt mellan Kina och USA, samt Brexit där varken villkor eller utfall är klart. Just nu säljer Storbritannien stora volymer spannmål, för att undvika tullavgifter längre fram. Det, i kombination med ett stort lager globalt, pressar ner spannmålpriserna.

– Inför 2020 tror vi på en fortsatt prisuppgång på griskött. Mycket talar även för ett fortsatt stabilt mjölkpris. Det kan även bli brist på nötkött under andra halvåret. Terminspriserna på spannmål 2020 ligger också på en högre nivå än idag. Det behövs ett bra år för lantbrukarna för att fylla på kassan igen, säger Christine Andersson, affärsrådgivare på LRF Konsult.

– Vi ser att trenden med färre, men större lantbruksföretag håller i sig. Frågan är om lantbrukarna som investerar klarar att kompensera för den volym Sverige tappar när andra lantbrukare avvecklar sin produktion. För att nå målen i den svenska livsmedelsstrategin 2030, krävs det ökad ekonomisk hållbarhet i svenskt lantbruk, säger Jakob Söderberg, chef Affärsrådgivning.